Beke: "Uitgangspunt voor iedereen hetzelfde"

CD&V is tegen de uitbreiding van de euthanasiewet zoals de SP.A die vandaag voorstelt. De christendemocraten vinden dat voor iedereen hetzelfde uitgangspunt moet gelden. "Degenen die de wet nu willen uitbreiden, stellen de eigen uitgangspunten van de wet in vraag", stelt voorzitter Wouter Beke. Open VLD is wel voor.

De SP.A zal nog deze maand een wetsvoorstel indienen om de euthanasiewet uit te breiden naar wilsbekwame minderjarigen en mensen die aan dementie lijden. "De maatschappij is daar rijp voor", stellen initiatiefneemsters Marleen Temmerman en Myriam Van Lerberghe.

CD&V is nooit voorstander geweest van de euthanasiewet, die dit jaar tien jaar van kracht is, en is ook nu tegen de uitbreiding ervan. "Degenen die vandaag zeggen dat de wet veranderd moet worden, stellen eigenlijk de eigen uitgangspunten van de wet in vraag", reageert Beke.

De CD&V-voorzitter vindt dat voor iedereen hetzelfde uitgangspunt moet gelden. "We gaan toch niet zeggen dat we het voor minderjarigen op deze manier doen, voor dementerenden nog een ander uitgangspunt nemen en voor volwassenen nog een derde uitgangspunt." Nu men de wet wil uitbreiden naar kinderen of wilsonbekwame personen, stelt men plots vast dat het individuele zelfbeschikkingsrecht in de huidige wet tekortschiet, bekritiseert Beke de voorstellen.

Voor CD&V geldt daarentegen de "zorgethische benadering", benadrukt hij. "Een vraag over het levenseinde moet samen met de familie en de zorgverstrekkers onderzocht worden en daar moet gekeken worden naar de meest menselijke oplossing. Of het nu over meerderjarigen, minderjarigen, personen met een zeer zware handicap of dementerenden gaat. De vraag moet voor iedereen bespreekbaar zijn, maar dan wel op dezelfde manier."

Open VLD steunt de voorstellen van de SP.A wel. Bart Tommelein, fractieleider in de Senaat, stelt zich wel vragen bij de slaagkansen ervan. "Mathematisch heeft het op dit moment weinig kans op slagen als de SP.A de grootste partij én haar zusterpartij de PS niet kan overtuigen", zegt Tommelein. De SP.A zou er dan ook beter aan doen om eerst haar Franstalige collega's te overtuigen, stelt hij, vooraleer een wetsvoorstel in te dienen.

De PS liet eerder al verstaan tegen de voorstellen te zijn. "Alles wat bewustzijn of minderjarigen aangaat, kun je toch niet in een wet gieten", reageerde PS-senator Philippe Mahoux, destijds een van de bezielers van de euthanasiewet, in De Standaard.