Spannende verkiezingen in Elsene

Het electorale landschap zou bij de verkiezingen in oktober wel eens helemaal hertekend kunnen worden in Elsene. Hoewel de PS nu nog de burgemeester levert, zijn de socialisten niet de grootste politieke familie in de gemeente. De grootste partij is de MR, maar die dreigen hun eerste plaats kwijt te spelen.

De politieke situatie in Elsene doet vreemd aan. De PS is er een kleine fractie, maar levert wel de burgemeester. Willy Decourty (PS) presenteerde zich in 2006 op een "Lijst van de Burgemeester" aan de kiezer en haalde daarmee een schamele 9 van de 41 zetels binnen, de helft van wat de MR binnenrijfde. Daarmee was de LB, op het CDH na goed voor het minst aantal zetels.

Nochtans werd Decourty burgemeester. De MR ging door de knieën voor Decourty en liet hem de burgemeestersjerp. Daardoor lijkt het voor vele inwoners en niet-inwoners alsof de PS de grootste partij is in de gemeente, maar dat is dus niet zo.

Decourty trekt opnieuw naar de kiezer met een "Lijst van de Burgemeester". Op die lijst staan de PS, de SP.A en nog enkele onafhankelijken.

De SP.A kiest wel resoluut voor vernieuwing. De Nederlandstalige schepen Pascal Dufour wordt bedankt voor bewezen diensten en mag opkrassen. De partij schuift twee jonge kandidaten naar voor: Animo-voorzitter Maite Morren en Jean-Louis Herzeele, die politieagent is in de Matongewijk. Beiden zullen op de LB staan.

Schepen Dominique Dufourny trekt de MR-lijst. Op die lijst zal ook Open VLD een plaatsje krijgen met Valerie Libert. Al moet de Vlaamse advocate zich tevreden stellen met een 16de plaats.

In 2006 haalde de MR nog 18 van de 41 zetels binnen. Daarmee was de MR veruit de grootste partij, maar toch was het -zoals gezegd- de PS die de burgemeester leverde.

Dat de MR zijn aantal zetels kan behouden, is lang niet zeker. Het FDF komt dit keer immers apart op. De FDF-fractie is op dit moment goed voor 4 zetels. Het verlies van het FDF zal de MR quasi zeker een pak stemmen kosten.

Nieuwe partij "Respect & democratie"

En de MR kent nog een tweede aderlating. Olivier Declippele was tot voor kort schepen van Financiën in Elsene. Maar hij was het hevig oneens het de burgemeester en de rest van het bestuur over de uitbreiding van het gemeentehuis. Hij noemde de uitbreidingsplannen exuberant en wees de burgemeester erop dat de uitbreiding enorm zou wegen op de gemeentefinanciën. Toen hij geen gehoor kreeg, hield hij de eer aan zichzelf en stapte op.

De gemeentepolitiek zegt hij echter geen vaarwel. Voor de komende verkiezingen trekt hij met een nieuwe tweetalige lijst "Respect & democratie" naar de kiezer in Elsene. Op de MR-lijst voelde hij zich niet meer thuis. "De MR in Elsene is zwak. De partij deelt mijn visie, maar maakt geen punt. Ze buigen voor burgemeester Decourty."

Belangrijke gemeente voor Ecolo-Groen

Elsene is voor de groenen een belangrijke gemeente. Ze halen er hoge scores. Bij de vorige verkiezingen was dat meer dan 25%.

Fractieleider van Ecolo in het Brussels parlement Yaron Pesztat trekt de lijst. Hij toont zich ambitieus. "We hebben de ambitie om de eerste formatie in Elsene te worden. Het is mogelijk!" Brussels staatssecretaris Doulkeridis zal de groene lijst duwen.

En tot slot is er nog het kleine CDH. De Christendemocraten haalden in 2006 vier zetels binnen. Bianca Debaets (CD&V) zal een plaatsje krijgen op de CDH-lijst.

Nick Resmann

 

lees ook