Thielemans wil overlastboetes voor prostituees

Burgemeester Freddy Thielemans (PS) van Brussel wil overlastboetes om prostituees uit de Alhambrawijk te houden, de buurt rond de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Door de prostitutie zou er veel nachtlawaai zijn, veel ruzies op straat en drugshandel.

Naar schatting lopen zo'n 1.635 prostituees in de wijk rond. De prostitutie zelf kan Thielemans niet verbieden, want dat is legaal in ons land. Maar de overlast aanpakken die prostitutie met zich meebrengt, kan wel.

Burgemeester Thielemans wil het Brusselse gemeentereglement aanpassen zodat de politie overlastboetes kan uitdelen aan de prostituees zelf en aan iedereen die problemen veroorzaakt op straat. Het gaat om een "gemeentelijke administratieve sanctie" die 75 tot 250 euro kan bedragen.

Naast de overlastboetes wil Thielemans ook een tippelverbod in de wijk, meer controles, de pooiers aanpakken en belastingen op rendez-voushuizen verhogen. Als de prostituees zich dan verplaatsen, zal Thielemans ook voor die wijken het reglement aanpassen.

Tot voor enkele jaren ging het nog de goede kant uit met de straatprostitutie, zegt Thielemans, maar sinds de uitbreiding van de Europese Unie, zijn er veel meisjes bijgekomen uit Oost-Europa. Daardoor is de overlast in de wijk weer toegenomen, stelt hij. In de buurt zijn er veel openbare instellingen.