150 windmolens in Limburg tegen 2020

De provincie Limburg wil in 2020 150 windmolens in de provincie. Nu staan er al 25 in Limburg. Het provinciebestuur heeft ondertussen al 90 vergunningen in handen. Bedoeling is dat tegen 2020 alle elektriciteit voor Limburgse gezinnen met windturbines wordt geproduceerd.

Samen met enkele bedrijven bekijkt het provinciebestuur nu waar de nieuwe windmolens het beste geplaatst worden. “Wij hebben een oproep gedaan aan de firma’s die de molens plaatsen om met elkaar af te spreken ze niet lukraak in te planten”, zegt gedeputeerde voor Milieu Frank Smeets.

“De plaatsing zal nu gebeuren in een rasterstructuur, zodat we de windmolens zo goed mogelijk kunnen inplanten op een beperkte plaats. Daarmee kunnen we de open ruimte in Limburg vrijwaren.”

Smeets wil dat alle elektriciteit voor Limburgse gezinnen vanaf 2020 geproduceerd wordt met windturbines.