"Thema's van de vakbonden zijn vrijwel dezelfde"

Vanaf vandaag tot en met 20 mei kunnen zo'n 1,5 miljoen werknemers in bijna 7.000 bedrijven hun stem uitbrengen in de sociale verkiezingen. Ze moeten vakbonds- vertegenwoordigers kiezen voor de overlegorganen in hun bedrijf. Waarvoor staan de verschillende vakbonden?

Bij de sociale verkiezingen worden de vertegenwoordigers van de vakbonden verkozen voor de nieuwe comités voor preventie en bescherming op het werk in bedrijven met meer dan 50 werknemers en ondernemingsraden in bedrijven met meer dan 100 werknemers.

In hoeverre is het een strijd tussen de vakbonden om stemmen?  Want eens in de overlegorganen trekken de bonden vaak aan hetzelfde zeel tegen de vertegenwoordigers van de werkgever. 

Specialist Jan Vanthournout, consultant bij SD Worx, heeft de kiescampagnes bekeken en ziet weinig verschil. Volgens Vanthournout zijn de thema's waarmee de drie grote vakbonden naar de kiezer stappen globaal gezien dezelfde. "Wat heel opvallend is, is dat de thema's die in de campagne aangesneden worden, dezelfde zijn: werkzekerheid, het behoud van de koopkracht en kwaliteit van de arbeid",  zegt Vanthournout in "Vandaag" op Radio 1.

"Elke vakbond heeft zijn eigen aanpak"

Maar die thema's worden volgens hem wel heel sterk aangevuld met onderwerpen uit het ondernemingsvlak. "Een onderneming die economisch bedreigd is, zal sneller inzetten op thema's als werkzekerheid en behoud van de koopkracht. In andere ondernemingen ligt het accent dan bijvoorbeeld meer op de combinatie van gezinsleven en werk", aldus Vanthournout.

Elke vakbond heeft echter wel zijn eigen aanpak, zegt Vanthournout. Zo staat het ACV voor het zoeken naar oplossingen. De christelijke vakbond trekt volgens Vanthournout steeds de kaart van het overleg. De socialistische vakbond ABBV zou volgens hem dan weer wat strijdvaardiger uit de hoek komen. De liberale vakbond ACLVB tot slot profileert zich als hét alternatief voor de twee andere klassieke vakbonden, aldus Vanthournout.

"Na de verkiezingen de rangen sluiten"

Toch is het belangrijk dat na de verkiezingsstrijd de rangen weer gesloten worden, zegt Jan Vanthournout. "Eenmaal de verkiezingen achter de rug zijn, moet het gemeenschappelijk vakbondsfront weer hersteld worden. De campagne die nu gevoerd wordt, mag dus niet al te veel sporen nalaten. Het draait immers om het verdedigen van alle werknemers", besluit hij.