"Weglopen is soms voorbode van wanhoopsdaad"

Het aantal verdwijningen bij 18- tot 24-jarigen is sterk gestegen, van 10 in 2009 naar 74 in 2011. Dat blijkt uit het jaarverslag van Child Focus. Omdat de verdwijning in een aantal gevallen de voorbode was van een zelfdoding, vraagt de organisatie meer preventie.

In totaal is het aantal weglopers de voorbije 4 jaar vrij stabiel gebleven. In 2011 ging het om 1.101 gevallen, 238 daarvan werden als "onrustwekkend" beschouwd. Maar in de categorie jongvolwassenen (18 tot en met 24) is er wel een opmerkelijke stijging, van 10 in 2009 naar 45 in 2010 tot 74 vorig jaar.

Vier van de 74 verdwenen jongvolwassenen pleegden zelfmoord. "Weglopen is soms de voorbode van een wanhoopsdaad. Dat gecombineerd met de wetenschap dat in ons land 1,5 keer zoveel zelfdodingen zijn als in andere Europese landen doet ons erop hameren dat we met zijn allen in de samenleving meer moeten investeren in preventie", zegt Dirk Depover van Child Focus.

60 procent meer dossiers over kindermisbruik

Het aantal dossiers over seksueel kindermisbruik bij Child Focus steeg met meer dan 60 procent, naar 534. In 2010 werden nog 331 dossiers behandeld. De stijging komt vooral door een vervijfvoudiging van de preventieve oproepen. Die stegen van 41 in 2010 naar 203 vorig jaar.

De onthullingen over seksueel misbruik van minderjarigen binnen de katholieke kerk hebben tot meer alertheid geleid, zo meent de stichting. "De ruchtbaarheid die aan het seksueel misbruik werd gegeven, heeft een positief effect gehad. Het taboe raakt stilaan doorbroken", zegt algemeen directeur Heidi De Pauw.

Child Focus vermoedt dat de maatschappelijke aandacht meer mensen ertoe heeft aangezet om hun vermoedens of kennis van seksueel misbruik te melden. Vorig jaar gebeurde 37 procent van de meldingen door de moeder, 16 procent door de vader, 16 procent door een ander familielid, 24 procent door een derde en 7 procent door het slachtoffer zelf.

Zelfmoordlijn

Wie vragen heeft over zelfmoord, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 02/649.95.55 of via de chat op de website, of bij Tele-Onthaal op het verkorte nummer 106.