Immanuel De Reuse trekt provinciale VB-lijst Roeselare

Provincieraadslid Immanuel De Reuse zal opnieuw de provinciale Vlaams Belanglijst voor de regio Roeselare trekken. Dat heeft het regionale bestuur beslist en het nationale partijbestuur bekrachtigd.

De partijbesturen bevestigen zo het vertrouwen in provincieraads- en OCMW-raadslid De Reuse, die eerder dit jaar het hoofd moest bieden aan een onterecht neergelegde klacht voor verkrachting. Na grondig politieonderzoek bleek dat de klacht volledig verzonnen was. De rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk heeft die klacht dan ook geseponeerd.

“Nu kan ik, na een zeer zware periode voor mij en mijn naasten, met het hoofd omhoog mijn politiek mandaat verder uitvoeren en de komende verkiezingen tegemoet zien”, zegt De Reuse.

In de provincieraad wil Immanuel De Reuse meer aandacht vragen voor het aspect van de Vlaamse bewustwording tijdens de herdenkingsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog.

Op de tweede en derde plaats van de provincielijst staan twee politici uit Izegem: OCMW-raadslid Sandy Sintobin-Welsch en gemeenteraadslid Filip Buysse.

lees ook