Wanneer mag ik stemmen en hoe doe ik dat?

Elk bedrijf met minstens 50 werknemers organiseert tussen 7 en 20 mei sociale verkiezingen. De precieze datum voor je bedrijf staat op de oproepingsbrief. Het stemmen zelf lijkt op stemmen bij politieke verkiezingen, met potlood of elektronisch. De uitslag mag niet lang op zich laten wachten.

Wanneer kan ik mijn stem uitbrengen?

De sociale verkiezingen vinden plaats tussen maandag 7 mei en zondag 20 mei. Voor elk bedrijf is een datum vastgelegd waarop er gestemd moet worden. Als het bedrijf werkt met weekendwerkers die er niet in de week zijn, kan de stemming op twee dagen vallen. De datum en de uren waarop je kan gaan stemmen, staan op de oproepingsbrief.

Hoe moet ik mijn stem uitbrengen?

Binnen je kiescollege (arbeider, bediende, jongere, kaderpersoneel) kan je kiezen voor 3 of 4 lijsten van vakbonden. Een 4e lijst is enkel mogelijk in het kiescollege kaderleden bij het kiezen van een ondernemingsraad, dan is er naast een lijst van ACV, ABVV en ACLVB ook een lijst van de vakbond van de kaderleden (NCK).

Je kan een lijststem uitbrengen, of kandidaten op een lijst kiezen. Net zoals bij politieke verkiezingen mag je slechts voor 1 lijst kiezen. Of voor kandidaten die op 1 lijst staan. Wie kandidaten op bijvoorbeeld lijst 2 en 3 aanduidt, brengt een ongeldige stem uit. Je kan ook blanco stemmen.

Anders dan bij politieke verkiezingen, is dat de lijsten van de vakbonden dubbel zo lang mogen zijn als er mandaten te verdelen zijn. Bijvoorbeeld in bedrijf waar er 10 mandaten zijn voor het comité PB, mag elke vakbond een lijst met 20 kandidaten indienen. Wie zijn stem aan bepaalde kandidaten geeft, mag maximaal 10 bolletjes kleuren, omdat er 10 mandaten zijn. Als meer dan 10 kandidaten aangeduid staan, geldt de stem als een lijststem voor de vakbond.

Kan ik elektronisch stemmen of verloopt alles op papier?

In sommige bedrijven kan elektronisch gestemd worden, in andere bedrijven wordt gestemd met potlood en papier. In de meeste bedrijven zal het allicht nog met een potlood gebeuren.

Ik moet stemmen, maar ik werk niet op die dag of tijdens de kiesuren. Wat moet ik doen?

Wie niet werkt op de dag van de verkiezingen, heeft twee keuzes: niet gaan stemmen of toch naar het bedrijf gaan om een stem uit te brengen.

Wie 's nachts werkt (tussen 20 uur en 6 uur) kan onder bepaalde voorwaarden per post stemmen. Er mogen niet meer dan 15 nachtarbeiders zijn. Als dit wel het geval is, moeten de openingsuren van de stembureaus herbekeken worden. Een tweede voorwaarde is dat het aantal nachtarbeiders niet meer dan 5% mag zijn van het totaal aantal mensen dat die dag werkt.

Kan ik per post stemmen?

In uitzonderlijke gevallen kunnen werknemers per post stemmen. Het gaat dan om bedrijven waarbij het personeel verspreid is over het land, zoals een winkelketen waarbij in elke winkel slechts enkele mensen werken. Het kan ook gaan om bedrijven waarbij de meeste werknemers vaak onderweg zijn, zoals koeriers.

Ook nachtarbeiders kunnen onder bepaalde voorwaarden per post stemmen (zie boven).

Wanneer kennen we onze vertegenwoordigers?

Ten laatste 2 dagen na de sociale verkiezingen in een bedrijf, moet aangeplakt worden wie verkozen is. De aanplakking gebeurt op dezelfde panelen als waar de aankondiging van de verkiezingen gebeurde. Op het biljet moeten niet alleen de namen van de verkozenen bij de werknemers staan, maar ook de namen van de vertegenwoordigers van de werkgever (en eventuele plaatsvervangers) moeten erbij staan zodat de volledige samenstelling van het comité PB en de ondernemingsraad bekend is.

Andere FAQ's over de sociale verkiezingen

Welke bedrijven houden sociale verkiezingen?

  • Waar zijn er sociale verkiezingen?
  • Kan ik in mijn bedrijf stemmen?
  • Zijn er uitzonderingen op de minimum 50 werknemers-regel?
  • Welke sectoren doen niet mee?
  • Ik heb collega's in andere filialen. Tellen we samen om aan 50 te geraken?
  • Er werken minstens 50 mensen in mijn bedrijf. Toch zijn er geen sociale verkiezingen. Hoe komt dat?
  • De sociale verkiezingen in mijn bedrijf zijn opgeschort. Wat nu?

Anke Fransen