"Er is te laat contact opgenomen met Ghysen"

De VRT had sneller contact moeten opnemen met Jos Ghysen nadat hij in het programma "Reyers laat" beschuldigd was van ongewenste intimiteiten met een oud-collega. Dat zegt de hoofdredactie van VRT Nieuws.

De beschuldigingen tegen voormalige Radio 2-presentator Jos Ghysen werden geuit in "Reyers laat" op Canvas. Pas de dag daarop werd contact met hem opgenomen.

"Het deontologisch basisprincipe van woord-wederwoord is wel degelijk gerespecteerd: Jos Ghysens reactie was de volgende dag in de nieuws- en duidingsprogramma’s aanwezig", zegt de hoofdredactie. Maar ze erkent dat Ghysen gezien de aard van de verklaringen "beter nog voor de start van de opname of onmiddellijk na de uitzending was gecontacteerd om zijn versie te horen".

De VRT betreurt dat ze dit te laat publiekelijk heeft erkend, waardoor de maatschappelijke discussie over ongewenst seksueel gedrag op het werk voor een deel verschoven is naar de aanpak van "Reyers laat".

De volledige tekst van de hoofdredactie vindt u bij de rechtzettingen.