"Niemand kent een stad zo goed als de inwoners zelf"

In Lier legt het kartel SP.A-Groen zijn oor te luisteren bij de inwoners van Lier en deelgemeente Koningshooikt via een enquête. Het kartel wil op die manier de eerste voorstellen voor het verkiezingsprogramma aftoetsen bij de bevolking. "Want niemand kent een stad zo goed als haar eigen inwoners."

De afgelopen dagen kregen alle inwoners van Lier een enquête in de bus. Met "Fier op mijn Lier. Uw gedacht over de toekomst van Lier en Jut" wil het kartel zijn eerste voorstellen voor het programma aftoetsen bij de inwoners.

"We werken nu aan een ambitieus programma en de eerste belangrijke denksporen toetsen we via deze grootschalige enquête graag af aan de mening van onze inwoners", leggen SP.A-voorzitter Jef Van der Wee en Groen-voorzitter Katrien Vanhove uit. "Kunnen ze zich vinden in onze eerste voorstellen en zo ja, hoveel belang hechten ze aan elk ervan?"

De inwoners kunnen ook zelf suggesties leveren voor het verkiezingsprogramma. "Want niemand kent een stad zo goed als haar eigen inwoners."

"Participatie moet een sleutelwoord vormen in het volgende bestuursakkoord. Niet alleen in mooie woorden, maar ook in heel concrete daden."

De enquête loopt tot 20 mei. Ze kan ook online worden ingevuld via www.fieropmijnlier.be/ of www.fieropmijnjut.be.

lees ook