“Veel Zelenaren zijn het huidige bestuur moe”

Het CD&V-partijbestuur van Zele heeft de opstelling van de christendemocratische lijst al goedgekeurd. Nu moeten de partijleden nog hun goedkeuring uitspreken over de volgorde.

Drie kandidaten kennen hun plaats al. Fractieleider Knop zal de lijst trekken, provincieraadslid Maria Verheirstraeten zal de lijst duwen. CD&V-fractieleider in de OCMW-raad Geert Verhelst, is lijsttrekker van de tweede kolom en versterkt zo de kop van de lijst.

Andere ervaren kandidaten zoals oud-schepen Johan Antheunis en nieuwe kandidaten zoals tandarts Jos Withofs, zijn al bekend maar de plaats van de verscheidene kandidaten op de lijst, wordt pas in juni bekend gemaakt, net zoals de campagnethema.

“We willen voor die zaken niet overhaast te werk gaan. Voor de campagne willen we ook graag de resultaten van de huisbezoeken afwachten”, vertelt lijsttrekker Knop. “Uit die bezoeken hebben we al geleerd dat veel Zelenaren het huidige bestuur moe zijn. De kat is te lang uit de boom gekeken. Als de Zelenaar ons het mandaat geeft, willen we Zele een sterk bestuur geven, iets wat het nu niet heeft.”

lees ook