Financieel beheerder Ronse is kandidaat-burgemeester Lierde

In Lierde heeft het CD&V-partijbestuur gekozen voor Jurgen Soetens, de financieel beheerder van de stad Ronse, om in de voetsporen van uittredend burgemeester Marc De Brakeleer te treden. De Brakeleer was 12 jaar lang de burgemeester in Lierde.

“Toen de partij me vroeg om lijsttrekker te worden, kon ik niet anders dan toestemmen. Zo een kans doet zich maar één keer voor”, vertelt kandidaat-burgemeester Soetens.

Door zijn beroepsmatige activiteiten als financieel beheerder van de stad en het OCMW Ronse heeft Soetens een zekere expertise opgebouwd in de lokale sector. Hij is dus wel nieuw in de Lierdse gemeentepolitiek maar niet onervaren.

“Er zijn weinig zaken in de lokale sector waar ik professioneel nog niet mee in aanraking ben gekomen”, zegt CD&V-lijsttrekker Soetens. “Ik geloof dat ik voor een professionalisering kan zorgen in Lierde maar daarnaast wil ik mij als geboren Lierdenaar ook engageren voor mijn dorp en de eigenheid van Lierde versterken.”

De smaak van de kiezer

Schepen van onder andere Landbouw, Lokale Economie en Ruimtelijke Ordening André Eeman wordt lijstduwer. Op de tweede plaats staat schepen van onder andere Jeugd- en Seniorenbeleid, Onderwijs en Gezinsbeleid Erna Antoine.
Maar naast professionalisering wil CD&V Lierde ook gaan voor vernieuwing en verjonging. “Het merendeel van de kandidaten op de lijst zullen nieuwkomers zijn vanuit alle deelgemeenten”, aldus lijsttrekker Soetens.

CD&V Lierde trekt ook niet langer in kartel met de liberalen en Vlaams-nationalisten naar de kiezer. “We willen de eigenheid van elke partij benadrukken en gaan dus uit van onze eigen sterkte”, vertelt kandidaat-burgemeester Soetens.

De centrale campagnethema voor CD&V Lierde zijn het landelijke leven in Lierde behouden met respect voor landbouw en natuur, de lage belastingdruk verzekeren, verkeersveiligheid voor iedereen garanderen en de zorg voor de verouderde bevolking optimaliseren.

“Ik hoop burgemeester te worden maar het is de eerste keer dat ik deelneem aan de verkiezingen en weet dus niet in welke mate ik gesmaakt zal worden door de kiezer”, reageert kandidaat-burgemeester Soetens.

lees ook