Onderzoek diamantfraude met twee speurders minder

Het onderzoeksteam dat bij het Antwerpse parket de diamantfraude onderzoekt, is twee belangrijke medewerkers kwijt. Het mandaat van één van hen wordt niet verlengd. De andere medewerker stapt zelf op uit protest. Dit allemaal als gevolg van een intern conflict bij justitie.

Het parket onderzoekt een zaak over diamantfraude in Antwerpen. Maar de onderzoekers hebben het aan de stok met het parket-generaal, dat is de hoogste afdeling van het Openbaar Ministerie.

Peter Van Calster (kleine foto) zou normaal gezien de openbaar aanklager zijn in de zaak, maar hij werd in februari van het dossier gehaald door het parket-generaal. Bij hem en bij twee medewerkers werden huiszoekingen uitgevoerd. Het is echter nooit duidelijk geworden waarom die huiszoekingen plaatsvonden en wat speurders precies zochten.

Een van de medewerkers van Van Calster, Gerda Vervecken, liet zich in de pers kritisch uit over deze huiszoekingen. Haar mandaat in de zaak wordt nu niet verlengd. Uit protest met deze beslissing stapt haar collega ook op.

Gerda Vervecken was door de Federale Overheidsdienst Financiën aan het parket toegevoegd om grote fraudezaken te onderzoeken, ze deed dat al tien jaar.

Volgens het parket-generaal zal het onderzoek tegen diamantfaude weinig of geen hinder ondervinden van het opstappen van de twee medewerkers.

"Fraude moet slagkrachtig worden aangepakt"

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A, kleine foto) is niet te spreken over het vertrek van twee fraudebestrijders bij het parket van Antwerpen. "Het is tegenstrijdig dat er eerst ervaren mensen vertrekken voor er nieuwe mensen bijkomen", vertelt Crombez. "In welke sector de fraude gebeurt maakt niet uit. Wie een aanslag pleegt op de schatkist, moet slagkrachtig worden aangepakt. Die indruk wordt nu niet gegeven."

Crombez vindt dat het Parket tot nu toe altijd goed werk heeft geleverd, maar dat de instanties openlijk ruzie maken wekt een andere indruk. "Het interesseert me niet wat er intern gebeurd is. Interne problemen mogen niet op straat belanden, en zeker niet op een plek die zo belangrijk is in de strijd tegen fraude."