"Kwijting is pyrrusoverwinning voor bestuurders"

Volgens Dolor, de vereniging van kleine aandeelhouders, heeft een kwijting voor bestuursleden bij Dexia slechts een beperkte juridische waarde. De aandeelhouders hebben nog altijd kans om een deel van hun verlies te recupereren, aldus Dolor.

Geert Lenssens, de advocaat van Dolor, is niet onder de indruk van de kwijting die de algemene vergadering van Dexia Groep verleend heeft aan de bestuurders.  Een kwijting door de meerderheid van de aandeelhouders ontheft de top van een bedrijf van aansprakelijkheid voor hun bestuursdaden.

Lenssens (foto) merkt echter twee beperkingen op. Enerzijds die in tijd, want de kwijting slaat enkel op het boekjaar 2011 terwijl de grote fouten bij Dexia eerder zijn gebeurd. Anderzijds geldt de kwijting niet voor grote fouten of misdrijven, zegt Lenssens. 

Dolor heeft in november vorig jaar een klacht ingediend tegen de top van Dexia wegens marktmanipulatie en het verstrekken van misleidende informatie. Zo hebben topman Pierre Mariani en voorzitter Jean-Luc Dehaene volgens Dolor sinds 2008 de situatie van Dexia herhaaldelijk rooskleurig voorgesteld terwijl die dat niet was.  

Advocaat Lenssens van Dolor maakt zich sterk dat de kwijting van vandaag niet betekent dat de aandeelhouders niet een deel van hun verlies kunnen recupereren. Dat is nog altijd mogelijk, zegt hij, want het gebeuren van vandaag is een burgerrechtelijke beslissing, terwijl de klacht die Dolor heeft ingediend betrekking heeft op een strafzaak.

"Ontslagpremier Mariani is onverantwoord"

De laatste dagen is ook veel heisa ontstaan over de riante ontslagpremie voor de Fransman Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder van de restbank Dexia. Die zou het voor bekeken willen houden. Ex-Fortis-topman Karel De Boeck wordt voorgedragen als nieuwe gedelegeerd bestuurder.

In het contract van Mariani staat dat hij recht heeft op een vergoeding van 1,2 miljoen euro als hij ontslagen wordt. "Wij van Dolor vinden het ethisch onverantwoord dat Mariani een ontslagvergoeding zou krijgen, dat moet minstens opgeschort worden", zegt Lenssens. "De jaarlijkse vergoeding die De Boeck zou krijgen (600.000 euro, nvr) vinden wij een billijk bedrag. We moeten alles in de context zien: die man neemt een enorme verantwoordelijkheid en gaat ook geen bonussen krijgen."

Dolor meent dat De Boeck "de juiste man op de juiste plaats" is. "Hij is competent en neemt enorm veel risico's. Hij is een moedig man dat hij die job wil aanvaarden. Wij weten allemaal dat de restbank Dexia vandaag een zinkend schip is. Er kan vanalles gebeuren. Misschien gaat De Boeck een vorm van palliatieve zorg toepassen, misschien kan hij een nieuwe start geven."