Dexia keurt de kwijting van de bestuurders goed

De aandeelhouders van Dexia hebben meteen met een ruime meerderheid kwijting verleend aan de leden van de directie en raad van bestuur. De Vlaamse overheid had nochtans gevraagd om de stemming uit te stellen tot er meer duidelijkheid over de situatie van Dexia was gegeven.

Vanavond hebben 82,5% van de aanwezige aandeelhouders van Dexia op hun vergadering de kwijting van de toplui goedgekeurd. Onder meer de federale regering in ons land stemde voor. De Waalse regering onthield zich.

Nochtans had de Vlaamse regering -een klein aandeelhouder van Dexia- eerder gevraagd om die stemming uit te stellen. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wou dat Dexia eerst meer informatie zou geven over een aantal punten zoals de verdeling van de staatsgaranties (Belgisch en Frans), het standunt van de EU-Commissie, de kosten en de toekomst van de banklicentie van Dexia.

Peeters ging zo in tegen het federale standpunt van zijn CD&V en die positie was ook vervelend voor zijn partijgenoot Jean-Luc Dehaene, nu voorzitter van de raad van bestuur van Dexia. Dat heeft de stemming niet kunnen tegenhouden en uiteindelijk schaarde een meerderheid van de stemgerechtigde aandeelhouders zich achter het voorstel tot kwijting.

De meeste kleine aandeelhouders van Dexia waren ook gekant tegen de kwijting voor de bestuursleden. Zij hebben veel geld verloren door de koersdaling van Dexia en hopen om de toplui daar alsnog voor aansprakelijk te houden. Zij verwijten dat de politici bij Dexia Groep elkaar in de rug gedekt hebben. Bijna 70% van de aandelen zitten bij de Franse en Belgische overheid of bij instellingen die nauwe banden hebben met de politiek, zoals de Gemeentelijke Holding, Arco (ACW) en Ethias.

Op de vergadering hebben topman Pierre Mariani en voorzitter Jean-Luc Dehaene bevestigd dat ze ten laatste op 30 juni opstappen. Mariani zal dan vervangen worden door een Belg. Wellicht wordt dat Karel De Boeck (eerder bij Fortis), maar Dexia wil daarover nog niets kwijt. Mariani en Dehaene hebben overigens hun beleid verdedigd. Toen ze in 2008 bij Dexia begonnen, hebben ze niet genoeg tijd gekregen om de zaken recht te zetten, stelden ze, en ze namen de term "mission impossible" in de mond.

Dexia verlaagt het kapitaal drastisch

Op de vergadering hebben de aandeelhouders ook met 99,9% beslist om het kapitaal van de restgroep Dexia te verlagen van 4,62 miljard euro tot 500 miljoen euro.

Op die manier vermijdt Dexia dat het eigen vermogen zou afslanken tot minder dan de helft van het kapitaal. Dat eigen vermogen is door de verliezen gedaald tot 2,78 miljard euro.

Een alternatieve oplossing zou een kapitaalverhoging geweest zijn, maar noch Frankrijk noch de Belgische aandeelhouders hadden daar geld voor over. Daardoor zou de federale overheid moeten opdraaien en dat zou onze staatsschuld en rating onder druk hebben kunnen zetten.

Wie beslist wat in Dexia?

Heel eenvoudig betekent kwijting dat de vergadering van aandeelhouders de bestuursdaden van de directie en leden van de raad van bestuurt goedkeurt. Die kunnen dan niet langer gerechtelijk aansprakelijk worden gesteld door het bedrijf, maar nog wel door individuele aandeelhouders.

De Franse overheid is de grootste aandeelhouder (17,9% via het staatsfonds CDC en 5,7% direct). Daarna volgen de Gemeentelijke Holding (14,3%), Arco (12%), de Belgische overheid (5,7%) en Ethias (5%). De drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) bezitten samen 5,7% van Dexia. Een goede 30% van de aandelen zit bij beleggers op de beurs of institutionele aandeelhouders.

Ook kwijting voor bestuur van Belfius

Eerder op de dag werd de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het vroegere Dexia Bank België gehouden, nu omgedoopt tot Belfius, al heeft die bank nu slechts één aandeelhouder: de Belgische staat.

Bij die bestuurders van Dexia Bank België zijn onder meer ex-premier Jean-Luc Dehaene, Arco-topvrouw Francine Swiggers en Françis Vermeiren van de Gemeentelijke Holding. Sinds begin dit jaar heeft de regering een nieuwe raad van bestuur geïnstalleerd, met tal van onafhankelijke namen.