Pascal Smet: "Katholiek onderwijs en ik staan op één lijn"

Het middelbaar onderwijs zoals we dat nu kennen zal grondig veranderen. ASO, TSO, BSO en KSO zullen verdwijnen zodat de vooroordelen over technisch onderwijs van tafel geveegd kunnen worden. Gisteren stelde het katholiek onderwijs zijn visie voor, Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) volgt die.

In de eerste visienota sprak Smet nog over twee soorten middelbaar onderwijs: eentje dat leerlingen voorbereidt om voort te studeren en eentje dat leerlingen klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. Het katholieke net zou liever vier soorten onderwijs behouden: voorbereidend op academisch onderwijs, voorbereidend op professioneel hoger onderwijs, voorbereidend op hoger beroepsonderwijs en voorbereidend op de arbeidsmarkt.

Volgens enkele kranten is dit een clash tussen de minister en het katholieke onderwijsnet, maar Smet ontkent dat. "Het belangrijkste is dat we allemaal die tussenschotten weg willen", vertelt hij in De Ochtend op Radio 1. "Die eerste visienota was om het debat te openen, dat is ook gebeurd. Natuurlijk wil iedereen dan wijzigingen aanbrengen en dat was ook de bedoeling. Het belangrijkste is dat het katholieke net akkoord gaat met de geest van onze hervorming."

Het katholieke onderwijs heeft drie kwart van de leerlingen in het middelbaar onderwijs. Hun visie op de hervorming kan dus heel erg bepalend zijn. "Maar mensen moeten geen conflicten zoeken waar er geen zijn", aldus Smet.

"Het kan nog twaalf jaar duren"

Wie zijn kleine spruit volgend schooljaar wil inschrijven in het middelbaar onderwijs, hoeft nog geen rekening te houden met hervormingen. Volgens minister Smet kan het nog twaalf jaar duren vooraleer leerlingen echt in het nieuwe systeem les zullen krijgen.

"Het is de grootste onderwijshervorming in meer dan twintig jaar", aldus Smet. "Dan ga je niet over een nacht ijs. Voor de zomer wil ik een visienota laten goedkeuren in het Vlaams parlement. Dan komt er waarschijnlijk een nieuw debat en gaan we schrijven aan het decreet. Dat decreet wil ik laten goedkeuren voor het einde van deze legislatuur in 2014."

Daarna moet dat nieuwe systeem nog geïmplementeerd worden. Daarvoor moeten leerkrachten worden omgeschoold, lespakketten worden aangepast, enzovoort. De onderwijshervorming is een dossier dat de volgende Vlaamse regeringen ook op hun bord zullen krijgen.