151 gemeenten stemmen digitaal op 14 oktober

151 gemeenten in Vlaanderen zullen op de dag van de verkiezingen digitaal stemmen, dat zijn er 8 meer dan bij de verkiezingen in 2006. Minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) heeft de lijst van gemeenten vandaag bekendgemaakt.

Van de 308 gemeenten zal nu 49 procent elektronisch stemmen. Doordat Gent is afgehaakt, kunnen een aantal andere gemeenten gebruik maken van de vrijgekomen stemtoestellen. Met 2.766.621 van de 4.799.515 kiezers zal 58 procent van het Vlaamse kiezerskorps op 14 oktober digitaal stemmen.

Eerder vond de Raad van State dat de elektronische stemprocedure niet veilig is. De procedure gaat als volgt: de kiezer stemt zoals voorheen via de computer, maar deze keer wordt de uitgebrachte stem in het verkiezingshokje uitgeprint. Het biljet, waar een barcode opstaat, moet daarna gescand worden aan een toestel ergens anders in het lokaal. Om de geheimhouding te bewaren, moet de kiezer zijn biljet zelf dichtvouwen zodat niet zichtbaar is op wie hij gestemd heeft.

En daar knelt volgens de Raad van State het schoentje. "De verplichting tot het opvouwen van het biljet door de kiezer, met wachtenden achter hem, brengt het risico met zich mee dat het geheime karakter wordt geschonden", stond in een advies aan Bourgeois.

Bourgeois ontkent dat de nieuwe procedure de geheimhouding van de stemming in gevaar zou brengen.

lees ook