"Federale regering duwt werklozen in de armoede"

Groen is niet te spreken over de maatregelen die de regering-Di Rupo neemt over de werkloosheids- uitkeringen. Die zullen vanaf november sneller en forser dalen. De regering duwt werklozen regelrecht onder de armoedegrens, klinkt het bij Groen. Ook de vakbonden staan op hun achterste poten.

Voor Groen vormt de armoedegrens de absolute ondergrens voor alle uitkeringen. De regering verlaagt de werkloosheidsuitkering voor alleenstaanden van 1.111 euro naar 916 euro. Nochtans ligt de armoedegrens op 973 euro.

"Dat de regering van CD&V, Open VLD en SP.A dit aankondigt op de dag dat een alarmerend armoederapport toont dat 140.000 kinderen in Vlaanderen in armoede leven, laat zien hoe onrechtvaardig deze klassieke tripartite aan het besparen is", stelt Groen-voorzitter Wouter Van Besien (foto boven).

Nochtans is Groen niet tegen de degressiviteit van de uitkeringen. Maar als de regering de werkloosheidsvergoedingen wil laten dalen in de tijd, dan moet de initiële uitkering voor Groen omhoog, zodat de werkloze op zoek kan naar een job zonder zich zorgen te moeten maken over zijn inkomen.

Ook het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV, ACV en ACLVB schiet met scherp op de maatregelen van de regering. "Door deze uitkeringen te verminderen in de tijd, glijden nog meer mensen af naar de armoede."

De vakbonden stellen vast dat alleen gewerkt wordt aan de stopzetting of inperking van de uitkeringen en de versterking van de controle, terwijl het de bedoeling was dit te koppelen aan een versterking van de begeleiding naar werk. De vakbonden vragen de regering om te investeren in begeleiding naar een job.