"Hapering" voor Belgische CEO bij Dexia?

Volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) is er "een hapering" opgetreden bij de geplande benoeming van een Belg tot CEO van Dexia. De stemming over de kwijting gisteren heeft in Frankrijk ongenoegen opgewekt.

Eerder was tussen België en Frankrijk afgesproken dat een Belg binnenkort de Fransman Pierre Mariani zou opvolgen als topman van de restgroep Dexia. Een Fransman zou dan Jean-Luc Dehaene opvolgen als voorzitter van de raad van bestuur.

Minister Vanackere geeft nu toch toe dat er "een hapering" in dat scenario is opgetreden en belooft om die zo snel mogelijk weg te werken. Aanleiding is Frans ongenoegen over de stemming over de kwijting van de bestuursleden van Dexia gisteren.

De Vlaamse overheid heeft daar -de N-VA voorop- tegen gestemd. De federale regering wou eerst voor stemmen, maar heeft zich uiteindelijk onthouden om de positie van de Belgische aandeelhouders in Dexia niet te veel te verdelen.

Vanackere wuifde vragen over wrevel binnen CD&V tegenover Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) weg, maar liet wel verstaan dat de Fransen niet "amused" waren met die stemming en een vergadering over de toekomstige leiding van Dexia hebben uitgesteld. . Hij wil nu wel die "hapering" bij de Fransen wegwerken om zo snel mogelijk een Belg aan het hoofd van "een instelling te brengen die zo belangrijk is voor de Belgische belastingbetaler".

Hij verwacht ook niet dat de komende machtswissel in Parijs veel verandering in de Franse positie zal brengen, want veel hooggeplaatste ambtenaren waarmee nu gepraat wordt, zullen ook onder de volgende regering op hun plaats blijven.

Eerder had ook premier Elio Di Rupo in het parlement gezegd dat de federale regering voor de kwijting wou stemmen, maar zich uiteindelijk onthield om "geen spanningen te verergeren die schadelijk voor het land zouden zijn".

Is Dexia gevaar voor de schatkist?

Bij de ontmanteling van de groep Dexia eind vorig jaar, hebben België, Frankrijk en Luxemburg voor 90 miljard euro staatswaarborgen beloofd voor de groep. Daarvan nam België 60,5% of zowat 54,45 miljard euro voor zijn rekening, Frankrijk nog eens 32,85 miljard en de rest werd beloofd door het Groothertogdom Luxemburg.

Dat België het gros van de waarborgen moest leveren, was een tegenzet voor de overname van Dexia Bank België, een systeemafdeling voor ons land (nu Belfius). Ons land betaalde daar toen 4 miljard euro voor en dat was de helft van de boekwaarde.

Probleem is wel dat Dexia steeds verder de verliezen opstapelt en de beloofde staatswaarborgen dus wel degelijk eens aangesproken zouden kunnen worden. Dat zou onze staatsschuld de hoogte kunnen injagen en onze kredietwaardigheid de andere richting injagen. Vandaar de noodzaak om zo snel mogelijk een Belg (Karel De Boeck?) over Dexia te laten beslissen.