Armoedebestrijding moet versnelling hoger

De helft minder armen tegen 2017. Dat staat in de decennium- doelstellingen. Maar om die doelstellingen te halen, moet dringend een versnelling hoger geschakeld worden. Dat blijkt uit de nieuwe armoedebarometer. De armoede- en welzijnsorganisaties slaan alarm. Minister Lieten maakt alvast 1 miljoen euro vrij.

Van de Vlaamse kinderen wordt 8,6% geboren in een gezin met armoede. Dat is een verdubbeling in 5 jaar tijd. Zowat 140.000 Vlaamse kinderen leven vandaag in armoede.

Een op de tien Vlamingen heeft een inkomen onder de armoedegrens en een vierde van de kinderen woont in een woning zonder bad, toilet, centrale verwarming of warm en stromend water.

De alarmerende cijfers komen uit de nieuwe armoedebarometer, die de armoede- en welzijnsorganisaties vandaag presenteren. De barometer bevat graadmeters die nagaan hoe armen het doen op het vlak van onderwijs, gezondheid, huisvesting en inkomen.

De organisaties stelden vijf jaar geleden zes doelstellingen op voor 2017. De barometer  moet in 2017 volledig vol zijn. Maar het rood van de zes barometers staat daar nog ver vandaan, sommige barometers staan nog niet halfweg maar de termijn is wel al halfweg.

"Er is onvoldoende vooruitgang. We zijn halfweg de termijn. Maar er is nog maar 10 à 15% van de doelstellingen bereikt. En die zijn op zich al heel bescheiden, namelijk de halvering van de armoede, niet het uitroeien ervan", zegt Jos Geysels (foto links) van de koepel van armoedeverenigingen.

De armoedeorganisaties verwachten dat het aantal kinderen dat in een gezin met armoede opgroeit, nog zal toenemen, wanneer binnenkort langdurige werklozen een veel lagere uitkering krijgen. Het aantal langdurige werklozen is sinds vorig jaar in Vlaanderen bovendien met 7% gestegen tot 37%.

"Beleid heeft te weinig inspanningen geleverd"

Dat de doelstellingen niet opschieten heeft volgens professor Daniëlle Dierckx, die de barometer voorstelde, te maken met een falend beleid. "De schuld kan niet gestoken worden op de crisis en de stijging van de brandstofprijzen. Het beleid heeft te weinig inspanningen geleverd."

Jos Geysels beaamt. "Op zich hebben we niets tegen besparingen, maar besparingen die niet gaan leiden tot meer werk, maar wel tot meer armen, daarvan vragen wij ons af: kunnen we dat wel aanvaarden in een beschaafd land?"

De armoedeorganisaties beloven in het najaar te zullen betogen. "We gaan de cijfers niet enkel in boeken gieten, we gaan er ook de straat mee op", besluit Geysels.

1 miljoen euro extra voor bestrijding van kinderarmoede

Vlaams minister voor Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A) maakte intussen bekend dat ze 1 miljoen euro extra vrijmaakt voor nieuwe projecten die kinderarmoede moeten bestrijden.

Dankzij de projecten zullen vooral jonge kinderen meer kansen krijgen, zegt minister Lieten (foto links).

"Gemeentebesturen en vzw's geven we de kans om projecten die net werken op kinderarmoede op de jonge leeftijd van 0 tot 3 jaar mee te subsidiëren en te financieren." In totaal gaat het om zo'n 200 projecten, die volgens de minister samen een structureel verschil maken.

10 gezonde jaren minder

Armoede hangt vaak samen met lage scholing en een slechte gezondheid. Laaggeschoolden hebben na hun 25e gemiddeld nog 36,3 gezonde jaren. Bij hooggeschoolden is dat 47,1 jaar, ruim 10 jaar meer. Dat komt onder meer omdat armen medische zorg langer uitstellen.

"We zien dat alle Belgen erop vooruitgaan. Alle mensen leven langer en leven langer gezond. Maar niet iedereen gaat er in dezelfde mate op vooruit. Hoe hoger iemand is opgeleid, hoe langer hij zal leven in een goede gezondheid", zegt professor Huisartsengeneeskunde Sara Willems van de UGent.