Smet en Lieten promoten "mediawijsheid"

De Vlaamse regering heeft de conceptnota "Mediawijsheid" van minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) en minister van Jeugd Pascal Smet (SP.A) goedgekeurd. Beide ministers reiken met hun nota veertig concrete acties aan om mediawijsheid te promoten.

"Mediawijsheid is een brede thematiek die uitdagingen omhelst zoals de toegankelijkheid van de (nieuwe) media, omgaan en interpretatie van deze media en implicaties zoals privacy op sociaalnetwerksites", klinkt het in een persbericht. Ministers Ingrid Lieten en Pascal Smet reiken met de conceptnota hun visie voor mediawijsheid aan, en formuleren veertig concrete acties.

"Mediawijsheid stopt niet bij het kunnen werken met een computer of het hebben van een krant, televisie of internet. Je moet ook met de vloed aan informatie kunnen omgaan en kunnen inschatten of de informatie betrouwbaar is", meent Lieten. "Vlaanderen hinkt achterop wat betreft effectieve computervaardigheden."

Volgens beide ministers zijn Belgische leraren in vergelijking met andere Europese landen minder actief bezig met mediawijsheid en veilig internet in de klas.