Werklozen verliezen tot 40 procent van uitkering

Vanaf november zullen veel werklozen hun uitkering sneller en forser zien dalen. De regering wil werklozen op die manier aansporen om sneller een baan te zoeken.

De liberalen zijn al lang vragende partij om de werkloosheidsuitkeringen te verminderen en zelfs na verloop van tijd stop te zetten. De socialisten zien dat laatste echter niet zitten, maar bij de regeringsonderhandelingen werd een compromis gevonden: de uitkeringen zouden na verloop van tijd verminderen, maar niet helemaal worden stopgezet.

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A, foto) heeft nu een concreet advies gekregen van de vakbonden en werkgevers in de RVA. Voor gezinshoofden zal de uitkering in fases met 12 procent dalen, voor alleenstaanden is dat 17,5 procent en voor samenwonenden maar liefst 40 procent.

Toch blijven er veel uitzonderingen voor wie niets verandert. Zo hoeven mensen die al 20 jaar gewerkt hebben, 55-plussers en personen die minstens 33 procent arbeidsongeschikt zijn, niets in te leveren.