1 op de 6 topmanagers moet een vrouw zijn

De federale regering heeft definitief het licht op groen gezet voor quota voor vrouwelijke overheidsmanagers. Dit jaar moet 1 op de 6 managers van het top- of middenmanagement vrouw zijn, volgend jaar zelfs 1 op de 3. Het voorstel werd al eens goedgekeurd maar moest eerst nog via de Raad van State passeren.

De voorbije jaren deden al voldoende vrouwelijke kandidaten aan mee aan examens voor vacante managementfuncties bij de federale overheid. Maar ondanks gelijke slaagpercentages als hun mannelijke collega's bleven vrouwen ondervertegenwoordigd in het top- en middenmanagement.

De nieuwe quota moeten de vrouwelijke aanwezigheid in de klassen A3, A4 en A5 opkrikken tot een op de zes managers dit jaar en een op de drie managers in 2013.

Na publicatie in het Staatsblad, moeten diensten die die norm niet halen bij kandidaten met hetzelfde aantal punten de voorkeur geven aan een vrouw, en dat totdat het quotum bereikt is. Van zodra de doelstelling gehaald wordt, wordt de maatregel opgeschort.