"Meest dringende projecten zullen doorgaan"

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) nuanceert de berichten dat duizenden sociale woningen dreigen leeg te blijven staan, omdat er niet genoeg geld is om ze renoveren. Door te werken met een prioriteitenlijst, zullen de meest dringende renovaties kunnen doorgaan, klinkt het.

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) trok gisteren aan de alarmbel. Voor 2012 is er een tekort van 200 miljoen euro om sociale woningen te renoveren, aldus de VVH. Daardoor zou er leegstand dreigen in duizenden sociale woningen. Dit jaar zijn er al meer dan 500 sociale woningen leeg komen te staan. Sinds maart wordt er geen geld meer toegekend aan nieuwe projecten. Maar minister Van den Bossche (kleine foto) ontkent dat er sprake is van een "renovatiestop".

"Wat er gebeurt, is dat er zodanig veel aanvragen zijn -meer dan het dubbele van andere jaren- dat we hebben moeten zeggen: het geld voor dit jaar is op, u zal even moeten wachten. Intussen stellen we een lijst op van de meest dringende projecten en proberen we daar extra geld voor te zoeken", zegt Van den Bossche in "De ochtend" op Radio 1.

Concreet bedoelt de minister met "de meest dringende projecten" die waar er al mensen verhuisd zijn, waar er Europese subsidies verloren kunnen gaan en die waar er bouwvergunningen dreigen te vervallen.

Van den Bossche benadrukt ook dat ze de budgetten voor renovatie de voorbije jaren heeft opgetrokken naar 210 miljoen euro per jaar. "Dat is bijna dubbel zoveel als de 112 miljoen euro per jaar in de vorige legislatuur."

Binnen dit en een aantal weken wil de minister duidelijkheid geven aan alle huisvestingsmaatschappijen. Een aanpassing van het systeem om het budget te verdelen, moet problemen in de toekomst vermijden. Nu wordt het geld verdeeld op basis van wie eerst komt, eerst maalt.

"Dat is geen slim systeem", zegt Van den Bossche. "Je moet erop toezien dat de meest dringende noden eerst worden verholpen." De SP.A-minister wil nu dus alle aanvragen eerst testen op "dringendheidscriteria". En daarna dan het resterende budget verdelen onder de minder dringende projecten.

Intussen blijven de wachtlijsten erg lang. Meer dan 70.000 mensen wachten op een sociale woning. Toch gebeurt er al veel, reageert minister Van den Bossche. "Er is meer geld, er wordt veel bijgebouwd. Mensen die al te lang moeten wachten op een sociale woning, hebben ook recht op een huurpremie van 120 euro per maand om het huren op de private markt betaalbaarder te maken."