Aanvragen voor adoptie dalen zienderogen

Vorig jaar hebben zich in Vlaanderen maar 351 kandidaat-ouders gemeld voor adoptie. Ruim een derde minder dan het jaar voordien, schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg.

Vorig jaar waren er dus 351 gezinnen die zich aanmelden als kandidaat-ouders voor adoptie. In vergelijking met 2010 is dat een daling met 37 procent. Ook het aantal effectief geplaatste adoptiekinderen is gedaald: van 240 naar 205 (-40 procent). Zowel de buitenlandse (van 205 naar 180) als de binnenlandse (van 35 naar 25) adoptie nam af.

Volgens Kind & Gezin is de daling van het aantal adopties te wijten aan de adoptieprocedure, die tegenwoordig erg lang en complex is. "Heel wat landen hebben hun regelgeving aangepast", zegt Leen Du Bois. "Die heeft bijvoorbeeld te maken met garanties die aan adoptie gekoppeld worden, waardoor sommige landen hun procedures een tijdlang stilleggen. Daarnaast is het ook zo dat er internationaal minder kinderen voor adoptie worden opgegeven. Dat voelen we ook in Vlaanderen, en dat kan tot gevolg hebben dat de al lange wachttijden voor sommige landen nog oplopen."

Vlaams parlementslid Else De Wachter (SP.A) wacht intussen al 6 jaar op haar adoptiekind. "Wat kandidaat-ouders afschrikt, is vooral de onduidelijkheid over de procedure", zegt De Wachter in "De ochtend" op Radio 1. "Je meldt je aan bij Kind & Gezin, als je wordt goedgekeurd, mag je aan een voorbereidingscursus beginnen, maar dan heb je nog altijd geen correct idee over een termijn. Je kan ook niet altijd voorspellen hoe het verloopt."

Ten laatste begin volgend jaar wordt een nieuw Vlaams adoptiedecreet van kracht. Dat moet de wachttijden aanpakken en ouders sneller duidelijkheid geven over waar ze aan toe zijn.