Akkoord rond vervroegde uitstapregeling onderwijs

De Vlaamse regering en de onderwijsbonden zijn het eens geraakt over de overgangsmaatregelen voor de vervroegde uitstapregeling in het onderwijs. De beslissing om het systeem van terbeschikkingstelling (TBS) te laten uitdoven, veroorzaakte in februari veel onrust bij bonden en personeel. Er werd zelfs gedreigd met stakingen.

Na uitgebreid overleg is vandaag uiteindelijk een akkoord bereikt. Leerkrachten die op 1 april van dit jaar in aanmerking kwamen voor TBS maar het nog niet deden, kunnen dat alsnog doen. Het gaat om onderwijspersoneel dat op 1 april minstens 58 was (of 56 in het geval van de kleuterleiders).

Ook leerkrachten die aan de vooravond staan van een vervroegde uitstap, zullen dat kunnen aan gewijzigde voorwaarden. Kleuterleiders vanaf 54 jaar en ander onderwijzend personeel vanaf 55 jaar zullen wel nog TBS kunnen aanvragen, maar ze krijgen dan minder wachtgeld. Dat is de uitkering die leerkrachten krijgen totdat ze met pensioen gaan.

Nu kunnen leerkrachten nog vanaf 60 jaar met pensioen. Maar het systeem van TBS liet toe om al vanaf 58 jaar te stoppen (56 voor kleuterleiders). Leerkrachten die gebruiken maken van het systeem krijgen wachtgeld tot ze echt met pensioen gaan.

"Billijke overgangsmaatregelen"

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) en minister-president Kris Peeters (CD&V) toonden zich na afloop van de onderhandelingen tevreden over het bereikte resultaat.

Ook bij de onderwijsvakbonden waren de reacties positief. Hugo Deckers (socialistische vakbond) had het over "billijke overgangsmaatregelen" die een aanzienlijke verbetering zijn ten opzichte van de eerder voorgestelde uitstapregeling. Zijn collega bij de christelijke vakbond, Marianne Coopman (COV), prees "de blik op de toekomst" die het akkoord biedt. "Voor ons is het belangrijk om de loopbaan van leerkrachten aantrekkelijk te houden en om gelukkige leerkrachten te hebben", aldus Coopman.