Ministerraad keurt lijst veilige herkomstlanden goed

De federale ministerraad heeft de lijst van veilige herkomstlanden definitief goedgekeurd. Het gaat om 7 landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Servië, Montenegro en India. Asielzoekers uit één van die landen maken weinig kans om bij ons asiel te krijgen. Hun aanvraag zal binnen de 15 dagen worden behandeld.

Volgens de Vreemdelingenwet wordt een land als veilig beschouwd als er geen sprake is van vervolging en van een reëel risico op ernstige schade bij de terugkeer naar het land van herkomst.

De lijst met 7 landen kwam tot stand in samenwerking met het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Het is die dienst die asielaanvragen van inwoners uit de 7 landen in eerste aanleg binnen de 15 dagen zal behandelen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) somt  de voordelen op. "Dankzij deze lijst zullen we asielaanvragen sneller kunnen behandelen en zodoende oneigenlijk gebruik van de procedure kunnen tegengaan. Het verblijf in een opvangnetwerk zal worden ingekort en zo verlichten we de druk op de opvangstructuren".

Ook verschillende andere Europese landen maken gebruik van een dergelijke lijst. De lijst treedt nog voor de zomer in voege. Na 6 maanden komt er een evaluatie en een eventuele aanpassing.