Nog steeds Liberaal Appel in Zandhoven

In Zandhoven zullen de kiezers in oktober nog steeds op het Liberaal Appel, de partij van wijlen Ward Beysen, kunnen stemmen. De partij, die in 2006 een politieke beweging binnen Open VLD werd, zal net als in 2006 onder de naam Open VLD-Liberaal Appel naar de kiezer trekken.

Nationaal voorzitter van het Liberaal Appel en fractievoorzitter voor Open VLD in de gemeenteraad, Guy Huybrechts (foto), zal de lijst trekken.

Aangezien het al zeven jaar geleden is dat de oprichter van het Liberaal Appel, Ward Beysen, zichzelf van het leven beroofde, is de deelname van het Liberaal Appel in Zandhoven niet vanzelfsprekend. Het is immers opmerkelijk dat een partij die opgebouwd was rond één boegbeeld zeven jaar na diens overlijden nog altijd bestaat, zij het dan als sub-beweging binnen een andere partij. Denk maar aan de Nederlandse Lijst Pim Fortuyn. Die lijst werd zes jaar na het overlijden van Fortuyn opgeheven.

Andere accenten

Hoewel het Liberaal Appel in 2003 oorspronkelijk werd opgericht uit onvrede met de te linkse koers die de toenmalige VLD voer in de federale regering, haalde de partij na het overlijden van kopstuk Beysen de banden met VLD weer aan. Sindsdien trekt de partij altijd als beweging binnen Open VLD naar de kiezer.

Dat Huybrechts blijft vasthouden aan het Liberaal Appel en hij zich niet gewoon Open VLD’er noemt, komt naar eigen zeggen doordat het Liberaal Appel toch nog iets andere accenten legt dan Open VLD, en eigen liberale krachtlijnen uitdraagt. Op gemeentelijk vlak gaat het dan bijvoorbeeld over transparantie, een zuinig financieel beleid en veiligheid.

Vooral transparantie is het stokpaardje van nationaal voorzitter Huybrechts. “Zowel op het gemeentelijk als op het Vlaams en nationaal niveau moet er openheid en transparantie bestaan. De bevolking moet op elk niveau bij het beleid betrokken worden”, vertelt Huybrechts. “In ons land wordt er veel te weinig geluisterd naar wat leeft bij de bevolking. Hierdoor wordt de kloof tussen burger en beleid steeds groter, en groeit er bij de bevolking een desinteresse voor politiek.” Dat is gevaarlijk, meent hij: “Als we de kloof niet dichten en niet proberen om mensen opnieuw te interesseren voor politiek, zullen de kiezers in ons land net zoals in Griekenland extreemlinks of extreemrechts gaan stemmen.”

Leeft het Liberaal Appel?

Zandhoven is waarschijnlijk de enige gemeente waar het Liberaal Appel nog aan de verkiezingen zal deelnemen binnen Open VLD. In gemeenten als Edegem, Wilrijk, Antwerpen en Berchem probeert Guy Huybrechts wel nog om leden van het Liberaal Appel te overtuigen om zich in kartel met Open VLD kandidaat te stellen. Huybrechts, die bij de verkiezingen van 2006 het enige verkozen gemeenteraadslid voor het Liberaal Appel in heel Vlaanderen werd, wil het Liberaal Appel in Vlaanderen immers levend houden.

Zelf zou Huybrechts graag herkozen worden om de kiezers te kunnen overtuigen van zijn ideeën, en om bij de bevolking opnieuw interesse in politiek op te wekken. “Ik heb nooit aan politiek gedaan om een bepaald mandaat te verkrijgen. Huybrechts wil dan ook niet per se de burgemeesterssjerp veroveren. “Als de kiezer mij die verantwoordelijkheid geeft, zal ik burgemeester worden, maar dat is zeker geen doel an sich”, benadrukt hij.

lees ook