Omstreden rusthuis in Molenbeek voldoet aan normen

Het omstreden rust- en verzorgingstehuis Arcadia in Sint-Jans-Molenbeek voldoet aan de normen en functioneert met voldoende personeel. Dat blijkt uit een nieuw inspectierapport.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) organiseerde gisteren een onaangekondigde inspectieronde in het OCMW-rusthuis. Die inspectie was eerder door de Brusselse ministers Brigitte Grouwels (CD&V) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo) aangekondigd naar aanleiding van een klacht van een arts over het hoog aantal sterfgevallen in het rusthuis begin dit jaar.

Eind vorig jaar had het schepencollege van Sint-Jans-Molenbeek beslist dat er zwaar gesaneerd moest worden in het rusthuis: 40 bedden moesten verdwijnen. De 10 meest autonome bejaarden moesten de instelling verlaten, enkel de meest zorgbehoevenden konden blijven.

In een open brief hadden 25 dokters daarop aangeklaagd dat er door die besparingen meer mensen overleden waren in het rusthuis. In januari en februari van dit jaar zijn 17 rusthuisbewoners overleden, dat zijn er 12 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Uit het rapport van de GGC blijkt nu dat Arcadia ondanks de besparingsronde voldoet aan alle normen en functioneert met voldoende personeel. Het rusthuis beschikt over 62 voltijds verplegend of verzorgend personeelsleden. Dat is ruim meer dan de norm voorschrijft. Ook het aantal personeelsleden per dienst voldoet aan de norm.