CD&V legt drie thema's in de nationale vitrine

Veiligheid, wonen en budgettaire voorzichtigheid. Onder meer op die 3 punten zet CD&V in tijdens de campagne voor de lokale verkiezingen. Een campagne die te herkennen is aan een leesteken, de accolade {.

{iedereen inbegrepen}, dat is de rode draad tijdens de campagne van de christendemocraten. Kansen krijgen en kansen nemen, daar gaat het om, zo klinkt het. Een verhaal van rechten en plichten.

Het zijn lokale verkiezingen en dus is het niet aan een partijvoorzitter om de plaatselijke ploegen iets op te dringen, aldus CD&V. Maar de partij legt wel een aantal thema's "in de nationale vitrine".

Veiligheid

Het eerste thema is veiligheid. Mensen liggen vooral wakker van de lokale criminaliteit, stelt CD&V. "Mensen hebben angst gekregen van de publieke ruimte." En dus is het zaak om het veiligheidsgevoel te versterken.

Hoe wil CD&V dat doen? Met een dubbele aanpak. De overheid moet de veiligheid garanderen en de bevolking moet zijn burgerplicht opnemen. Doel is om van de gemeenten een plaats te maken waar het fijn wonen is. Concreet:

  • Kleine criminaliteit en overlast aanpakken door Gemeentelijke Administratieve Sancties en eventueel ook camerabewaking
  • De wijkagent en -dienst meer centraal stellen in het veiligheidsbeleid
  • Sociale controle en overleg met buurten en wijkcomités stimuleren. Onder meer via Buurt Informatie Netwerken, Buurt Observatie Acties en buurtbemiddelaars

Wonen

{iedereen woont}, dat is het tweede speerpunt van CD&V. "Jonge gezinnen vinden onvoldoende betaalbare bouwkavels of koopwoningen waar hun kinderen kunnen opgroeien", stelt de partij. En wie huurt, heeft hetzelfde probleem.

Iedereen moet toegang krijgen tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, klinkt het. En dus roept CD&V zijn kandidaten op om werk te maken van het sociaal objectief, een vastgelegd aantal sociale woningen dat elke gemeente zou moeten halen tegen 2020. Maar ook wie daarvoor niet in aanmerking komt, moet een huis kunnen verwerven. Concreet door:

  • Het bestrijden van speculatie en marktverstoring
  • Het aanpakken van leegstand en verkrotting
  • Het stimuleren van een actief lokaal woonbeleid, waarbij wijken en straten leefbaarder worden
  • Het oprichten van een gemeentelijk wooninfocentrum, waar mensen worden geholpen bij het zoeken naar een huis of bouwgrond

Budget

Budgettaire voorzichtigheid is het derde campagnethema, onder de slogan {iedereen goede huisvader/huismoeder}. Want "de voorbije jaren zijn moeilijk geweest" en "het komt erop aan de middelen gericht en correct in te zetten". Het gemeentelijke niveau ontsnapt daar niet aan.

Het schuldniveau van de gemeenten is globaal onder controle, wil de partij, die in veel lokale besturen vertegenwoordigd is, wel benadrukken. En dat de investeringen in 2011 maar beperkt gestegen zijn, is een teken dat de boodschap van zuinigheid begrepen is, luidt het.

CD&V-besturen nemen geen grote avonturen die een zware factuur leggen op de toekomst, is de conclusie. "Een voorzichtig budgettair beleid voeren dat de toekomst niet bezwaart, is een kenmerk van christendemocraten."

Deze drie thema's zijn niet de enige speerpunten van CD&V. Later in de campagne gaat de partij nog andere thema's in de verf zetten.

lees ook