Slag om de grootste partij in Diest

Met 9 zetels is Diest, Democratie en Solidariteit, een kartel van CD&V en N-VA, de grootste fractie in de gemeenteraad, maar de samenwerking is na drie legislaturen ten einde. De N-VA mikt met nationaal partijwoordvoerder Jeroen Overmeer op een doorbraak, terwijl de SP.A voor het eerst rekent op een kartel met Groen. Of krabbelt Open VLD recht na de verkiezingsnederlaag van 2006?
Jan Laurys

De verkiezingen van 2006 zorgden in Diest voor een politieke omwenteling. Open VLD, traditioneel de grootste partij in de stad van de vroegere minister en grondlegger van de toenmalige PVV Omer Vanaudenhove, kreeg een dreun van -10 procent en strandde op zeven zetels, een verlies van vier.

Het kartel DDS snoepte onder leiding van Vlaams parlementslid Jan Laurys (CD&V) Open VLD een zetel af en werd met negen zitjes de grootste partij.

De SP.A, voor het eerst in kartel met OK met als boegbeeld voormalig Kijk Uit-gezicht Flor Koninckx, behaalde zeven zetels (+ 2). De vierde verloren zetel van Open VLD ging naar Vlaams Belang.

Met een winst van één zetel voor DDS en twee zetels voor het kartel SP.A-OK lag een coalitieakkoord tussen die twee winnaars van de verkiezingen voor de hand. Toch was het niet allemaal peis en vree bij SP.A-OK. In 2010 stapte schepen Brenda Jacobs onverwacht uit de politiek om plaats te maken voor Murat Celik, de eerste schepen van allochtone origine in Diest.

Lokroep van LDD

Alsof de zware verkiezingsnederlaag voor Open VLD nog niet genoeg was, verloor de partij een jaar later nog voormalig schepen Natalie Theys, die samen met haar vader Roger Theys, ooit nog lokaal voorzitter van de liberale partij, inging op de lokroep van LDD. Om privéredenen blijft Natalie Theys nu wel al een aantal maanden afwezig op de gemeenteraad.

Ook Vlaams Belang deelt deze legislatuur in de brokken. De partij kalfde de jongste jaren af. Wegens een overlijden en moeilijkheden om opvolgers te vinden, blijft zelfs één VB-zitje al sinds 2008 onbezet. Bovendien keerde Ben Celis de partij de rug toe, zoals hij dat ook al eens in de vorige legislatuur had gedaan.

Ongerust over de N-VA

DDS mag dan al een kartel van CD&V en de N-VA zijn, in de gemeenteraad valt daarvan weinig te merken. Alle DDS-verkozenen zijn immers CD&V’ers. Alleen in de OCMW-raad is de N-VA vertegenwoordigd.

Toch ligt CD&V wakker van de zelfstandige lijst van de N-VA. De partij heeft nog niet in haar politieke kaarten laten kijken, maar het lijdt geen twijfel dat CD&V opnieuw Vlaams parlementslid Jan Laurys als boegbeeld uitspeelt, samen met de schepenen.

De nationale opmars van de N-VA baart CD&V-Diest zorgen, ook al omdat de N-VA naar de kiezer gaat met als lijsttrekker niemand minder dan Jeroen Overmeer, nationaal in het politieke milieu en de pers bekend als woordvoerder van de partij en op lokaal vlak onder meer actief als ondervoorzitter van de gereputeerde tennisclub KTC Diest.

Bij de N-VA komen nu ook de anciens van de voormalige Volksunie in Diest aan de oppervlakte. De lijst wordt geduwd door ancien Renaat Rijnders, die vroeger in de gemeenteraad zijn sporen heeft verdiend.

Kartel SP.A-Groen

De SP.A, coalitiepartner van DDS, slaat voor het eerst de handen in elkaar met Groen.

Eerste schepen Marc Florquin (SP.A) voert de lijst aan en Pascale Berghmans van Groen staat op de tweede plaats. De kartellijst zegt open te staan voor andere onafhankelijke, progressieve krachten om zich kandidaat te stellen.

Open VLD speelt alvast de huidige boegbeelden in de gemeenteraad uit: de kopstukken en voormalige schepenen Billy Reynders (foto links) en Christophe De Graef (foto rechts). Billy Reynders trekt de lijst, Christophe De Graef duwt.

Extreem rechts verdeeld

Het extreem rechtse kamp gaat in gespreide slagorde naar de verkiezingen. Van de vier verkozen zitjes van Vlaams Belang in de gemeenteraad zijn er nu nog twee overgebleven.

Nog meer in de marge zijn enkele kleinere partijen actief. Libertair, Direct en Democratisch gooide een jaar voor de verkiezingen al de handdoek in de ring. Voorzitster en huidig gemeenteraadslid (en ex-schepen voor Open VLD) Natalie Theys zag een deelname aan de verkiezingen niet zitten. Het zette de deur voor sommige LDD-leden open om elders hun geluk te zoeken. Tweede boegbeeld Louis Van Roey heeft aangekondigd dat hij wel lid van LDD blijft, maar voor de gemeenteraadsverkiezingen zoekt hij zijn heil bij D&D (Diest en Deelgemeenten), een mix van kandidaten met verschillende politieke achtergronden, onder meer Ben Celis, in 2006 verkozen als gemeenteraadslid voor Vlaams Belang.

Luk Weyens

lees ook