"Onderscheid maken tussen fout en fraude"

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez wil niet dat elke foutieve belastingaangifte van bedrijven meteen bestraft wordt met een aanslagvoet van 309 procent. Hij wil dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen manifeste fraude en een kleine fout.

De vorige regering voerde de maatregel in om bedrijven die een foutieve belastingsaangifte indienen te bestraffen met een aanslagvoet van 309 procent. Crombez wil van die maatregel af. Dat zei hij in "De zevende dag".

"Voor mij kan die maatregel als het gaat om bedrijven die voordelen niet aangeven, dat is ontduiking, dat is fraude. Maar ik heb er een probleem mee dat die 309 procent ook geldt als men een fout maakt in de berekening of te goeder trouw een verkeerd cijfer meegeeft."

"Ik heb er een probleem mee dat men dat allemaal op dezelfde leest schoeit. Het ene is manifeste fraude, het andere is een kleine fout."