Aantal orgaandonoren is vorig jaar gestegen

Vorig jaar waren er voor het eerst in lange tijd weer meer donororganen beschikbaar voor transplantatie: ruim een vijfde, meldt Volksgezondheid. Daardoor is het aantal patiënten dat op een wachtlijst staat voor transplantatie licht gedaald, van 1.200 naar 1.100.

Bijna 134.000 mensen staan op de website Beldonor.be geregistreerd als donor, na overlijden. Volgens onze wet is iedereen orgaandonor zolang hij of zij zich niet expliciet heeft verzet, maar in de praktijk wordt toch altijd om toestemming gevraagd aan de nabestaanden.

Sinds de lancering van de nationale campagne "Beldonor.be" in 2005 is er een voortdurende stijging van het aantal wilsverklaringen in het Rijksregister waarin iemand expliciet toestemming geeft om bij overlijden organen weg te nemen.

"In 2005 hadden iets meer dan 30.000 Belgische burgers verklaard dat zij instemmen met donatie. Momenteel tellen we er 133.800. Het aantal personen dat zich verzet tegen donatie verminderde sinds 2005 van 193.000 tot 188.208", zegt de minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS).