"De Belgische economie zal weer groeien in 2013"

Volgend jaar zal België een lichte economische groei kennen van 1,4%. En tegen 2015 zou ons land nog eens 11 miljard euro moeten besparen. In de economische verwachtingen voor de periode 2012-2017 heeft het Federaal Planbureau blijkbaar goed en slecht nieuws.

Het goede nieuws is dat we dit jaar dan toch niet in een recessie terechtkomen. Volgend jaar zal de economie in ons land zelfs weer groeien met een bescheiden 1,4%. Daarna zou onze economie verder blijven aantrekken.

Maar om de begroting in evenwicht te houden zullen we nog 11 miljard euro moeten besparen tegen 2015. Dat is een moeilijke opdracht, maar moet mogelijk zijn volgens het Planbureau.

Op zich komen we niet in de problemen tegen 2015. De verwachtingen zijn dat we dan een begrotingstekort van 2,7 procent zullen hebben en dat is onder de grens van 3 procent die Europa vraagt. Maar onze regering wil in 2015 een begroting in evenwicht. Als we die doelstelling willen halen moeten we 11 miljard euro extra besparen.

De werkloosheid zal volgens de economische verwachtingen pas afnemen in 2015. Door de economische groei zullen er wel enkele jobs bijkomen, maar ook de actieve beroepsbevolking stijgt. Dan is er ook nog de dalende werkgelegenheid bij de overheid. Als gevolg hiervan stijgt de werkloosheid met 64.000 mensen tot 2014.

Daar komt bij dat de toenemende vergrijzing duurder blijft worden en de kosten van de hele sociale zekerheid kunnen doen ontsporen.