Biologische ouders baby J. veroordeeld

De biologische ouders van baby J., de jongen die ze in 2008 aan een Nederlands wenspaar verkochten, zijn door de rechter veroordeeld tot een jaar cel met uitstel. De ouders moeten het kind ook een schadevergoeding van 7.500 euro betalen. Dat is evenveel als ze voor de transactie ontvingen.

Baby J. werd op 7 juli 1998 geregistreerd als kind van een echtpaar uit Nederland. De biologische moeder was 4 dagen daarvoor bevallen in het Gentse Jan Palfijnziekenhuis. Ze had geen identiteitspapieren bij en gaf de naam op van de Nederlandse wensmoeder.

Het kind werd op de parking van het ziekenhuis overhandigd aan de Nederlandse wensouders. "Er werd een bedrag van 7.500 euro overeengekomen, maar de wensouders wilden op afbetaling betalen. Er werd twee keer 1.000 euro betaald en daarna zou er telkens 300 euro betaald worden", zei de openbaar aanklager op de vorige zitting.

De rechter verklaarde het al betaalde bedrag van 2.600 euro verbeurd. "Draagmoederschap is in België niet wettelijk geregeld. Het is een politieke kwestie waarover de rechtbank geen uitspraak kan doen", zo zei de rechtbankvoorzitter.

Nog volgens de voorzitter hebben de ouders het kind de kans ontnomen om in een normale gezinstoestand op te groeien. "Ooit zal het zijn afkomst te weten komen. Dat zal hem opzadelen met pijnlijke existentiële vragen. Hier is er sprake van onterende behandeling en commercieel draagmoederschap, want er werd een aanzienlijke geldsom bepaald. De commerciële handel in kinderen kan simpelweg niet worden getolereerd."

De biologische ouders kregen naast een voorwaardelijke celstraf ook een effectieve geldboete van 550 euro. De grootmoeder van het kind, die volgens de rechtbank op de hoogte was, kreeg 8 maanden cel met uitstel en een boete van 275 euro.

"Rekening gehouden met moeilijke situatie ouders"

De openbare aanklager had twee jaar cel met uitstel gevorderd, maar daar ging de rechtbank niet op in. Sophie Claeys, de advocate van de ouders is tevreden.

"De rechter hield rekening met de moeilijke situatie van de ouders", aldus Claeys. Die hadden aangevoerd dat ze het kind verkochten omdat ze financiële problemen hadden en het niet zagen zitten om een tweede kind groot te brengen. "Ze zijn er zich zeker van bewust dat hun kind de feiten zal blijven meedragen. Ik ga bespreken met mijn cliënten of we beroep aantekenen tegen het vonnis."

De biologische vader van baby J. liet na de uitspraak uitschijnen dat hij waarschijnlijk niet in beroep zal gaan tegen de uitspraak. De moeder van het kind was niet op de zitting aanwezig. Het echtpaar is niet meer samen. De moeder probeert nog steeds om opnieuw contact te krijgen met het kind, maar dat wordt voorlopig niet toegestaan. Het kind verblijft bij een Vlaams pleeggezin.