Huisartsen roepen halt toe aan wildgroei attesten

Een aantal verenigingen van huisartsen vraagt aan de overheid een duidelijke richtlijn bij het uitschrijven van doktersattesten. Vaak zijn de attesten overbodig of achterhaald, vinden de huisdokters. Dat meldt het Radio 1-programma Peeters & Pichal.

Bij de huisartsen heerst de bezorgdheid dat er in al te veel situaties doktersattesten moeten worden uitgeschreven. Zo vragen scholen bij een gewone sportdag om een doktersattest of hebben kinderverzorgers in een crèche een attest nodig bij het toedienen van bepaalde geneesmiddelen.

Dat is onwerkbaar, vindt Maaike van Overloop, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Huisartsen. “We vragen vooral dat er duidelijkheid komt over de gevallen waar wel een attest nodig is en waar niet. En wat men precies verlangt van die attesten.

"Het zijn vooral diegenen die niet gezond zijn die we liever gewoon rechtstreeks melden zonder dat we door de hele administratieve molen moeten voor de rest van de bevolking.”

Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey nuanceert in Peeters & Pichal. “In de meeste gevallen zijn de attesten wel zinnig. Kinderen die bijvoorbeeld op jeugdkamp vertrekken, moeten soms een attest hebben om na te gaan welke vaccinaties ze al hebben. Op dat ogenblik is het wel nuttig om dat na te kijken.”

“Maar als kinderen bijvoorbeeld mogen deelnemen aan de wekelijkse sportlessen op school dan zijn die attesten voor de sportdag eigenlijk niet nodig", vindt de professor.