Ingenieur trekt N-VA district Aalst

In het district Aalst zal de 37-jarige Ledenaar Tim Moens bij de provincieraads- verkiezingen de lijst van N-VA trekken. Dat heeft het arrondissementeel bestuur van N-VA beslist.

Moens is geen groentje in de politiek. Hij is afdelingsbestuurslid van N-VA Groot-Lede, arrondissementeel bestuurslid van N-VA in het district Aalst en voorzitter van de partijraad van N-VA. Ook maakt hij sinds 2008 deel uit van het nationaal partijbestuur. Daarnaast is hij als ingenieur ook regeringscommissaris bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek in Mol.

Als lijsttrekker heeft Moens alvast heel wat ambitie. “Ook op provinciaal vlak wil de N-VA de kracht van de verandering zijn”, geeft Moens te kennen. “Onder impuls van Vlaams minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois werden de taken van de provincie grondig hertekend. Hierdoor krijgen de provincies vanaf de volgende legislatuur eindelijk de kans om duidelijke prioriteiten te leggen en keuzes te maken. Na de provincieraadsverkiezingen wil de N-VA deze interne staatshervorming dan ook uitvoeren op het terrein.”

Daarbij krijgt Moens de steun van gemeenteraadslid Mia De Brouwer en van leraar Jeroen Verhoeven. Zij krijgen respectievelijk de tweede en de derde plaats op de lijst.

Aalstenaar Walter Roggeman wordt lijstduwer voor N-VA in het district Aalst. Roggeman is voorzitter van de vzw Natuurpunt en voorzitter van het Vlaams Minsterie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Hij wordt op de lijst vooraf gegaan door nationaal jongerenvoorzitter Kim Van Cauteren.

lees ook