2BE moet boete betalen voor telewinkelprogramma

De commerciële zender 2BE moet een boete betalen voor het uitzenden van een telewinkelprogramma in de onmiddellijke omgeving van een kinderprogramma. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) legt de zender een boete op van 2.500 euro.

Bij de controle van de uitzendingen van 28 januari 2012 tussen 13 en 19 uur stelde de onderzoekscel van de VRM vast dat het telewinkelprogramma "TV winkel" onmiddellijk gevolgd werd door de Chinese animatieserie "Hero: 180", die zich richt op kinderen en jongeren van zes jaar en ouder.

Het Mediadecreet laat alle zogenoemde lineaire televisieomroeporganisaties toe om onder bepaalde voorwaarden telewinkelprogramma's uit te zenden. Ze mogen dat echter niet doen "in de onmiddelijke omgeving van kinderprogramma's". Dat betekent dat dergelijke programma's niet mogen worden uitgezonden binnen de vijtien minuten voor of na een kinderprogramma.

De commerciële zender 2BE moet nu een boete betalen van 2.500 euro. De Vlaamse Mediamaatschappij (VMMA) heeft aangegeven dat ze maatregelen heeft genomen om een herhaling van de situatie in de toekomst te vermijden.