"Vanop Schoon Verdiep is gul gebaar in 2014 makkelijker"

Aan het Koningin Astridplein in hartje Antwerpen heeft N-VA-voorzitter en -lijsttrekker Bart De Wever gisteravond zijn "Ronde van de Districten" afgesloten. Het gaat om een reeks gespreksavonden over het N-VA-programma in elk van de negen Antwerpse districten, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

De Wever legde er uit wat het programma van zijn partij voor de Antwerpse binnenstad zou betekenen en probeerde de aanwezigen ervan te verzekeren dat hij echt burgemeester wil worden. "Ik heb nog nooit de ambitie uitgesproken om een bepaald ambt te bekleden, behalve onlangs toen ik zei dat ik burgemeester wilde worden", verklaarde hij.

Over De Wevers persoonlijke ambities werden volgens moderator Liesbeth Homans de meeste vragen op papier gezet door het publiek.

Over zijn rol bij en vooral na de federale en Vlaamse verkiezingen van 2014 weigerde De Wever expliciet duidelijkheid te scheppen, maar de kandidaat-burgemeester probeerde de potentiële Antwerpse N-VA-kiezer toch gerust te stellen. "Vanuit een belangrijke machtspositie zoals op het Schoon Verdiep is het makkelijker om in 2014 een gul gebaar te doen tijdens de zoektocht naar partners", zei hij.

De Wever legde tijdens de gesprekken vooral de nadruk op het aantrekken van jonge tweeverdieners en had het in dat opzicht over de vijf N-VA-pijlers: migratie, mobiliteit, onderwijs, veiligheid en samenlevingsopbouw. Ook enkele minder bekende punten van het lokale partijprogramma zoals een seniorenbeleidsplan, waarbij elk beleidsdomein van het stadsbestuur over een eigen plan voor senioren zou moeten beschikken, kwamen aan bod.

lees ook