Belgische vrouwen leven langer maar minder gezond

Vrouwen in ons land leven gemiddeld 5,6 jaar langer dan de mannen. Maar uit cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Gezondheid (WIV-ISP) blijkt wel dat ze die extra jaren in minder goede gezondheid verkeren. België valt daarmee binnen de top 10 van de Europese landen.

Het WIV onderzocht "de levensverwachting in goede gezondheid". De bedoeling was om na te gaan of de stijgende levensverwachting ook samen gaat met een langer leven in goede gezondheid.

Onder goede gezondheid moet worden begrepen: zonder lichamelijke beperking, zonder chronische ziekte en het aantal jaren dat mensen zelf vinden dat ze in goede gezondheid verkeren.

"Op basis van de statistieken voor België zullen mannen die in 2008 vijftien jaar waren, gemiddeld 77,2 jaar worden. Vrouwen (van dezelfde leeftijd in 2008) zullen gemiddeld 82,8 jaar worden", zegt prof. dr. Van Oyen. "Als we kijken naar de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen, dan is die voor mannen en vrouwen dezelfde, namelijk 65,6 jaar. Vrouwen leven dus 5,6 jaar langer dan mannen maar in minder goede gezondheid."

Uit de cijfers blijkt voorts dat inwoners van Vlaanderen gemiddeld langer en in betere gezondheid leven. Dat geldt vooral voor mannen. Een gemiddelde man die in 2008 vijftien jaar was, zal in Vlaanderen de leeftijd van 78,4 jaar bereiken, waarvan 67,9 jaar zonder lichamelijke beperkingen. In Brussel daalt zijn levensverwachting echter tot 77,2 jaar, waarvan 63,2 zonder lichamelijke beperkingen. Een Waalse man mag dan weer verwachten 75,1 jaar oud te worden, met 61,8 jaar zonder lichamelijke beperkingen.

België scoort daarmee op internationaal vlak binnen de top 10 van de Europese Unie. Belgische jongens die in 2009 geboren zijn zullen gemiddeld 2,7 jaar langer in goede gezondheid leven dan het Europese gemiddelde. Voor meisjes gaat het om 1,7 jaar extra.