Voluit voor Zonhoven start foldercampagne

In Zonhoven heeft de nieuwe, onafhankelijke partij “Voluit voor Zonhoven” zijn eerste folder gelanceerd. De partij, die zich in oktober voor de eerste keer kandidaat stelt, pleit in die folder voor een nieuw gemeentehuis en een reorganisatie van het containerpark.

Eerder gaf de partij aan te zullen werken rond zes grote thema’s die leven bij de Zonhovenaren: efficiënt beleid, milieu en gezondheid, mobiliteit, Zonhoven leeft, en Zonhoven voor de Zonhovenaren. “Met deze thema’s wil de partij de inwoners van Zonhoven in de toekomst een welvarend Zonhoven bieden waar het voor iedereen aangenaam is om te wonen”, zei voorzitter Bart Vanderstraeten toen.

Dat de partij in de folder nu één van de kernthema’s in de kijker zet en kiest voor een overschrijdend thema, is bewust. “De folder die vandaag uitgedeeld wordt, behoort tot een geheel van folders, waarin steeds twee hoofdthema’s uitgespeeld zullen worden”, vertelt Vanderstraeten. “Daarnaast zullen er in elke folder nog enkele kleinere programmapuntjes aangekaart worden.

Nieuw gemeentehuis

Voluit voor Zonhoven pleit voor een nieuw gemeentehuis, omdat de partij vindt dat de noodzakelijke renovaties aan het oude gemeentehuis de gemeente te veel geld zouden kosten. “We kunnen beter een nieuw gemeentehuis bouwen en het huidige gemeentehuis, dat bijzonder goed gelegen is, verkopen aan een projectontwikkelaar”, zegt Vanderstraeten.

“Die kan er dan voor zorgen dat er op de plaats van het oude gemeentehuis nieuwe betaalbare woningen komen, en dat er extra handelsruimte vrijkomt. Op die manier slaan we meerdere vliegen in één klap. We krijgen een nieuw gemeentehuis, een centrum dat opgewaardeerd wordt en betaalbare woningen voor jong en oud.”

Reorganisatie van het containerpark

Aangezien Voluit voor Zonhoven naar eigen zeggen zeer bezorgd is om de meest recente ontwikkelingen op het gebied van afval en afvalverwerking, is een reorganisatie van het containerpark voor de partij hoogst noodzakelijk. Sinds het containerpark uitbesteed werd aan de intercommunale Limburg.net om de kosten die veroorzaakt werden door inwoners van buiten Zonhoven in te krimpen, wordt het containerpark te weinig bezocht, is het sluikstorten toegenomen en wordt veel afval gewoon in de vuilniszak gestoken waardoor na verbranding de luchtkwaliteit aangetast wordt.

“Wij vinden ook dat het containerpark niet opnieuw voor iedereen gratis kan worden”, maar de beperkte gratis hoeveelheden die Limburg.net voor de Zonhovenaren voorziet, zouden niet meer per individu maar gezamenlijk afgerekend moeten worden”, zegt Vanderstraeten. “Zo kan iemand zonder tuin en bijgevolg ook zonder groenafval zijn gratis quotum doorgeven aan mensen die een grote tuin hebben.”

lees ook