“Roer mee in de pot met CD&V”

In navolging van haar collega’s van CD&V Zutendaal lanceert nu ook CD&V Wielsbeke een inwonersenquête. Tijdens het Hemelvaartweekend zal de partij in elke brievenbus van de gemeente een enquête droppen met de titel “Roer mee in de pot met CD&V”.

Op die manier wil CD&V Wielsbeke iedere inwoner de kans geven om inspraak te hebben in het beleidsprogramma voor de komende legislatuur. Eerder polste de partij al naar de visie van de Wielsbekenaren via wijkbabbels in de verschillende deelgemeenten, en via input vanuit UNIZO en verschillende ACW-verenigingen.

“Omdat echter niet iedereen lid is van een vereniging en aangezien we onze slogan {iedereen inbegrepen} zeer ernstig nemen, en we dus ook echt iedereen willen bereiken, lanceren we nu ook een inwonerspeiling”, zegt voorzitter Daisy Haydon.

“We hopen dat alle inwoners mee in de pot willen roeren met CD&V, want in oktober kiezen we voor de toekomst van Wielsbeke, en bij CD&V Wielsbeke is alvast {iedereen inbegrepen}”, benadrukt Haydon. Daarom krijgt ieder huisgezin naast het vragenformulier ook een pottenonderlegger in de bus om de symboliek van de enquête kracht bij te zetten.

Om haar campagne de beoogde inhoud te kunnen geven, rekent CD&V Wielsbeke net als CD&V Zutendaal op drie evenwaardige vragenluiken in de enquête. In het eerste luik geeft de partij 25 stellingen waarover de burger zijn mening moet geven. Die stellingen gaan voornamelijk over de noden en behoeften van de Wielsbekenaren. Zo wordt gevraagd of er in de gemeente voldoende kinderopvang, sportinfrastructuur, bejaardenzorg, betaalbare woongelegenheid, … aanwezig is. Ook kaarten de stellingen enkele grote thema’s zoals verkeersveiligheid en groene energie in de gemeente aan.

In een tweede deel focust de enquête op de lasten van de inwoners. In dit deel volgen zes vragen die peilen naar de mate waarin de inwoners hinder ondervinden van bijvoorbeeld zwerfvuil en geluidsoverlast.

In het laatste deel van de enquête kunnen de Wielsbekenaren suggesties, tips of klachten formuleren die voor hen belangrijk zijn en waarvan zij vinden dat er in de toekomst nog aan moet worden gewerkt. Belangrijk is daarbij ook dat de enquête anoniem is, maar dat ze om bepaalde noden en bekommernissen van de burgers beter te kunnen plaatsen, vraagt naar de gezinssituatie van de geïnterviewde en naar het gehucht waarin de geïnterviewde woont.

lees ook