ACV eist meer rechtvaardige fiscaliteit

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de toplui van de christelijke werknemers op Rerum Novarum hun eisen op tafel gegooid. Een aanpassing van de belastingen en een ander soort economisch groei stonden daarbij voorop.

In zijn Rerum Novarum-toespraak in Gent haalde Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, een hervorming van de fiscaliteit aan.

Leemans wil het accent meer verschuiven van lasten op arbeid naar die op vermogens. Hij ergerde zich omdat er volgens hem geen vermogenskadaster, geen vermogensbelasting, geen echte opheffing van het bankgeheim en geen aanpassing van de notionele intrestaftrek bestaat.

Ook vreest de ACV-voorzitter dat langdurig werklozen nu in armoede dreigen te verzeilen nu de regering-Di Rupo de werkloosheidsuitkering in tijd wil beperken. Hij noemde dat de "scalp" die Open VLD heeft binnengehaald in ruil voor deelname aan de regering en suggereerde dat het ging om een opbod tegen de N-VA.

ACW wil kwalitatieve groei

In zijn toespraak in Tienen waarschuwde Patrick Develtere, de voorman van de christelijke werknemersbeweging ACW, dat het solidariteitssysteem in ons land onder druk staat.

Hij wil dat de overheid onze economische groei opkrikt, maar dan niet door het uitputten van mens en natuur, maar wel door een groei die goed is voor de samenleving.

Concreet wil Develtere investeringen in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, kinderopvang en rusthuizen. Dat moet niet altijd door "meer, meer en meer", maar wel "door dingen anders en beter te doen", aldus de ACW-topman.

Wat is Rerum Novarum?

"Rerum Novarum" ("Over nieuwe dingen") is de naam van een encycliek uit 1891, ten tijde van de Industriële Revolutie, geschreven door paus Leo XIII. Daarin beschrijft hij voor het eerst welke sociale leer de katholieke kerk moet onderschrijven om de arbeidersklasse te steunen en te beschermen.

Enkele uitgangspunten: een rechtvaardig loon, het recht op eigendom, solidariteit met de zwakkeren en de oprichting van vakverenigingen. Priester Adolf Daens steunde op de encycliek om de uitbuiting en de slechte werkomstandigheden van de arbeiders eind 19e eeuw te bestrijden.

De katholieke vakbonden vieren het feest van Rerum Novarum traditioneel op Hemelvaartsdag.