Almaar meer Grieken halen geld weg bij de banken

In Griekenland halen meer en meer mensen hun geld af bij de banken. Het gaat om honderden miljoenen euro's op korte tijd. Dat kan de zo al zwakke banken nog meer destabiliseren.

De gouverneur van de Centrale Bank, George Provopoulos, zegt dat al 700 miljoen euro is afgehaald sinds de verkiezingen van tien dagen geleden. Volgens anderen is ook de kaap van 800 miljoen euro al gerond.

Dat lijkt stilaan op een "run on the bank", waardoor banken in de problemen komen. Provopoulos waarschuwt de Grieken dat het banksysteem al zo zwak is. Geld afhalen kan de situatie nog bemoeilijken.

Grieken zouden massaal hun geld afhalen om te anticiperen op nog meer economisch onweer of een exit uit de euro. Sinds 2009 zouden de Grieken al voor 16 miljard euro overgebracht hebben naar banken in het buitenland.

"Nul euro of nul drachme, het maakt niks meer uit"

De Griekse bevolking reageert gelaten op het mislukken van de formatie. "Ze hadden dit al zien aankomen", zegt correspondent Bruno Tersago in "De ochtend" op Radio 1. "De waarschuwingen vanuit Europa voor een eventuele uitstap uit de eurozone, maken ook helemaal geen indruk."

"De Grieken reageren gelaten, voor hen is de mislukking geen verrassing", zegt correspondent Bruno Tersago in de Griekse hoofdstad Athene. "Ze wisten al op voorhand dat het zo zou eindigen. Het is duidelijk dat de politieke leiders niet kunnen of niet willen samenwerken. Het is het einde van een systeem. De Grieken zijn 35, 40 jaar lang geregeerd door een tweepartijensysteem, nu is dat ten einde gekomen en moet men iets nieuws zoeken."

Peilingen zien Syriza de grootste partij worden, maar mogelijjk zijn de verschuivingen eerder klein. Een nieuwe patstelling is met andere woorden niet ondenkbaar. "Veel Grieken hebben bij de verkiezingen de heersende traditionele partijen willen afstraffen. Ze zien hoe die al 35,40 jaar lang altijd maar geld zijn gaan halen bij gepensioneerden, loontrekkenden,... Heel wat bevolkingsgroepen zijn financieel echt uitgeput en kunnen niet meer. De Grieken willen geen nieuwe besparingen meer", stelt Tersago.

"De Grieken willen een andere weg inslaan, maar met dezelfde partijen willen ze niet meer voort. Omdat daar geen wil bestaat om een andere weg in te slaan. Besparen, ja, maar iets simpels als de belastingontduiking aanpakken, dat lukt niet met wie nu aan de macht is. Logisch ook dat ze daar niet meer voor stemmen."

"Grieken laten zich niet onder druk zetten"

Intussen wordt steeds meer gespeculeerd over een mogelijke Griekse uitstap uit de eurozone. Syriza, de partij die volgens de peilingen dus de eerste partij van Griekenland zou kunnen worden, is gekant tegen nieuwe Europese besparingen en wil ook niet in een regering stappen die de opgelegde besparingen uitvoert. Maar als die niet worden uitgevoerd, wordt de geldkraan dichtgedraaid en dan lijkt een "Grexit" onafwendbaar.

Vanuit Europa wordt gewaarschuwd voor de gevolgen en gevaren van een eventuele "Grexit", maar daardoor laten de Grieken zich niet langer onder druk zetten, zegt Tersago. "Een Grieks spreekwoord zegt: "Iemand die al nat is, is niet bang voor de regen." Ze zijn dus niet onder de indruk van de waarschuwingen. Nul euro of nul drachme, het maakt niks meer uit."