Beveren tegen verdwijnen Ouden Doel en Rapenburg

De gemeente Beveren heeft een motie goedgekeurd om de dorpen Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen te behouden. Groen wilde ook de onteigening van Doel laten schrappen, maar dat wilde de meerderheid niet.

De uitbreiding van de Antwerpse haven was gisteravond het enige agendapunt van een extra gemeenteraad. Die had Groen bijeengeroepen na voldoende handtekeningen door buurtbewoners die bezorgd zijn over de toekomst van de drie dorpen Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen.

De Vlaamse regering wil de grond gebruiken om een natuurgebied te maken ter compensatie voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, maar dat ziet Beveren dus niet zitten. Groen had een motie ingediend waarin de gemeente zich tegen de beslissing van de Vlaamse regering kant. 

Groen voegde er meteen aan toe dat de onteigening van Doel ongedaan gemaakt moet worden. Zover wilde de meerderheid niet gaan. CD&V en Open VLD dienden een amendement in waarbij het enkel ging over Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen. Dat amendement werd goedgekeurd en zal aan de Vlaamse regering overgemaakt worden.