Twintigjarige student trekt N-VA Kruishoutem

In Kruishoutem zal de 20-jarige Tom Van Autreve in oktober de lijst van de lokale afdeling van de N-VA trekken. Hij wordt gevolgd door de 49-jarige Magda De Clerck, die de tweede plaats inneemt. Op drie staat "wit konijn" Jan Herman, apotheker.

Van Autreve is voorzitter van de N-VA in Kruishoutem en is bachelorstudent Elektrotechniek. “Net als in de andere gemeenten in Vlaanderen wil de N-VA de kracht van verandering ook hier doorvoeren”, zegt hij. Dat wil de N-VA doen aan de hand van vijf grote krachtlijnen in haar programma: toerisme, financieel beleid, ruimtelijk beleid, veiligheid en mobiliteit.

Beleidsthema’s

De N-VA hecht in Kruishoutem veel belang aan toerisme. De gemeente is de poort naar enerzijds de Vlaamse Ardennen en anderzijds de Leiestreek. “Kruishoutem zou dit moeten promoten”, zegt Van Autreve. “Concreet willen wij bijvoorbeeld toeristische infopunten opstellen, die na hun uren door lokale zelfstandigen worden geleid”, vult De Clerck aan.

Wat het financieel beleid van de gemeente betreft, vindt de N-VA dat de gemeente als een goede huisvader moet handelen als het op investeringen aankomt. “We willen dat de gemeente investeert in haar inwoners in plaats van in haar prestige”, vertelt Van Autreve. “In plaats van een dure sporthal te bouwen, zou de gemeente een opstartpremie moeten geven aan de jonge gezinnen die hier willen bouwen of verbouwen.”

Ambitie

Van Autreve is alvast heel ambitieus. “Bij de federale verkiezingen in 2010 haalde de N-VA in het kanton Kruishoutem bijna 25% van de stemmen. Ook op gemeentelijk vlak willen we dit succes doortrekken”, zegt hij.

lees ook