"Sociale zekerheid is uitgeperste citroen"

De federale regering mag niet voort besparen in de sociale zekerheid, anders dreigt ze de armoede nog te vergroten. Dat is de boodschap van het christelijke ziekenfonds CM naar aanleiding van Rerum Novarum. Open VLD-voorzitter Alexander De Croo is niet onder de indruk: "Dit is een discours van wij tegen zij."

In haar zoektocht naar geld om het begrotingstekort binnen de perken te houden, heeft de regering ook in de sociale zekerheid bezuinigingen aangekondigd. Zo worden vanaf november de werkloosheidsuitkeringen verlaagd na een bepaalde periode van werkloosheid. Dat is een verregaande maatregel, vindt CM-voorzitter Marc Justaert.

"De sociale zekerheid kon niet ontkomen aan besparingen, en ik wil ook niet zeggen dat men werklozen niet mag aanmoedigen om werk te zoeken, vast en zeker wel. Maar men mag er geen armen van maken, men mag hen niet in de armoede duwen."

Als de regering nóg meer moet besparen, moet ze dat geld niet meer komen halen bij de werkloosheid, de pensioenen of de ziekteverzekering, vindt Justaert. "De sociale zekerheid is op dit moment een uitgeperste citroen in mijn ogen, het spijt mij ten zeerste. Daar zijn verdere besparingen mijns inziens vrij moeilijk tot onmogelijk."

Er zijn net extra centen nodig, zegt Justaert, bijvoorbeeld om een aantal minimumuitkeringen op te trekken. Er moeten meer middelen vrijgemaakt worden om de toenemende armoede in ons land te bestrijden. Dat extra geld kan de regering vinden door te snoeien in de belastingaftrekken waar nu vooral de rijke bevolkingsgroepen beter van worden.

"Ik denk dat het hoog tijd wordt dat de talrijke fiscale aftrekken die er nu zijn, eens onder de loep genomen worden. Dat men tot een meer transparant en eenvoudiger belastingssysteem komt dat de gewone man ten goede komt."

Gisteren al had de christelijke vakbond ACV gepleit voor een andere fiscaliteit, met minder belastingen op arbeid en meer op vermogens. De christelijke arbeidersbeweging ACW legt de nadruk op kwaliteitsvolle groei. Zo zijn investeringen in propere energie en maatschappelijk zinvolle projecten nodig.

De Croo: "Een discours van wij tegen zij"

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo is niet onder de indruk van de Rerum Novarum-toespraken. "Het ACW heeft een kans gemist vandaag om eens mea culpa te slaan. In de voorbije maanden is gebleken dat het ACW toch ook wel fouten gemaakt heeft, en toch ook wel vaak aan zijn eigen winst heeft gedacht."

De Croo betreurt het dat het discours volgens hem werkgevers en werknemers tegen elkaar opzet. "Het is echt wel wij tegen zij in het discours", zegt Alexander De Croo, "en men laat uitschijnen dat ondernemingen tegen werknemers zijn. Waarom vraagt men zich bijvoorbeeld af of de innovatiekracht van ondernemers niet zo hoog is als de creativiteit om de mensen hun loon af te nemen? Dit zijn vooroorlogse uitspraken."

"In plaats werknemers en werkgevers tegen elkaar op te zetten, zou men beter de handen in elkaar slaan", aldus nog De Croo.

Wat is Rerum Novarum?

"Rerum Novarum" ("Over nieuwe dingen") is de naam van een encycliek uit 1891, ten tijde van de Industriële Revolutie, geschreven door paus Leo XIII. Daarin beschrijft hij voor het eerst welke sociale leer de katholieke kerk moet onderschrijven om de arbeidersklasse te steunen en te beschermen.

Enkele uitgangspunten: een rechtvaardig loon, het recht op eigendom, solidariteit met de zwakkeren en de oprichting van vakverenigingen. Priester Adolf Daens steunde op de encycliek om de uitbuiting en de slechte werkomstandigheden van de arbeiders eind 19e eeuw te bestrijden.

De katholieke vakbonden vieren het feest van Rerum Novarum traditioneel op Hemelvaartsdag.