Open VLD houdt "Groot Bilzers referendum"

Open VLD Bilzen wil weten wat bij haar inwoners leeft. En daar heeft de partij wat voor over. Met een nieuwe campagne die de naam "Beter Bilzen" draagt en een website peilt de partij in een "Groot Bilzers referendum" naar de mening van de inwoners.

www.beterbilzen.be, dat is de website waar Open VLD Bilzen naar de mening van de Bilzerse inwoners vraagt. Per deelgemeente kan de websitebezoeker zijn of haar mening spuien over een aantal thema’s.

Voor wie het virtuele luik nog niet in de vingers heeft, is er ook de papieren versie van de vragenlijst. Daarvan worden vanaf vandaag 15.000 exemplaren in heel Bilzen verspreid. De resultaten worden de komende maanden verzameld en eind augustus voorgesteld.

“Ik denk dat we in Limburg een van de eerste partijen zijn die op een leuke en creatieve manier de campagne starten”, zegt fractieleider Bruno Steegen. “En die creativiteit is wat de huidige meerderheid mist. Ook de aandacht voor de deelgemeenten schiet er bij de meerderheid vaak aan in. Bilzen bestaat uit 16 kerkdorpen en die mag de meerderheid niet links laten liggen.”

lees ook