De Kort strijdt met Jambon om de sjerp

In Brasschaat wordt met spanning uitgekeken naar 14 oktober. Nu CD&V en de N-VA niet langer samen naar de kiezer trekken, kan de strijd tussen de beide partijen in alle hevigheid losbarsten. Jan Jambon trekt de lijst voor de N-VA en wordt meteen de grootste uitdager voor de huidige burgemeester, Dirk De Kort, van CD&V.
Burgemeester Dirk De Kort treedt vol vertrouwen in de arena en is duidelijk klaar om zijn sjerp te verdedigen.

Burgemeester Dirk De Kort treedt vol vertrouwen in de arena en is duidelijk klaar om zijn sjerp te verdedigen. “Ik ben er van overtuigd dat de Brasschatenaar wil vasthouden aan wat hij heeft en enkel wil verbeteren waar het kan”, zegt hij. “CD&V voelt heel goed aan wat de mensen willen en speelt daar steeds weer op in."

Over de zetelverdeling is de burgemeester eerder afwachtend. “De N-VA komt waarschijnlijk wel sterker uit de verkiezingen, maar het resultaat zal afhankelijk zijn van de thema’s waarmee de kiezer rekening houdt”, besluit De Kort. “Nationale of lokale thema’s, het is de kiezer die beslist."

Dat de N-VA met een duidelijk doel voor ogen naar de verkiezingen trekt, is zeker. “We willen in Brasschaat de N-VA op de kaart zetten”, zegt Jan Jambon, schepen en lijsttrekker. “We zullen misschien niet meteen CD&V van de troon stoten, maar als we 6 tot 8 zetels kunnen binnenhalen, ben ik een tevreden man.” Volgens Jambon zou het bovendien goed zijn als dezelfde partijen na 14 oktober opnieuw een coalitie kunnen vormen.

Vlaams Belang en Open VLD kijken toe

Dimitri Hoegaerts, lijsttrekker voor Vlaams Belang, verwacht vooral een zetelverschuiving tussen CD&V en de N-VA. “Ik denk dat de strijd tussen die partijen eigenlijk helemaal niet zo zwaar zal zijn als nu wordt voorgesteld”.

Hoegaerts gelooft ook niet dat er veel Vlaams Belangkiezers in oktober voor de N-VA zullen stemmen . “Ik ben ervan overtuigd dat we onze zetels kunnen behouden", zegt hij.

Myriam Van Honste, schepen en lijsttrekker voor Open VLD, klinkt minder overtuigd. “We moeten realistisch blijven en afwachten." Net zoals Dirk De Kort vindt ook zij het moeilijk om in te schatten of de kiezer zich in oktober zal laten leiden door nationale thema’s. “Ik hoop wel dat ik schepen kan blijven en kan blijven verder besturen”, zegt Van Honste nog.

Links verenigd

Terwijl de oude kartelpartners CD&V en de N-VA onderling de strijd aangaan, verenigen de linkse oppositiepartijen zich in Brasschaat 2012.

“Groen, SP.A en Spirit hebben in Brasschaat altijd al goed met elkaar samengewerkt”, zegt Steven Broos, gemeenteraadslid voor Spirit en lijsttrekker van het kartel. Dat de kartellijst er komt net op het moment dat CD&V en de N-VA uit elkaar gaan, wil Broos niet gezegd hebben. “De toenadering is er steeds geweest en de beslissing is in de loop der jaren gegroeid. Nu de maatschappelijke slinger de rechterkant uitgaat, willen we met een progressief project een alternatief bieden. Als we onze zes zetels in de gemeenteraad kunnen behouden, zou dat alvast een goed resultaat zijn."

Op de vraag voor welke partij hij zal kiezen, nu Spirit ophoudt te bestaan, antwoordt Broos ontwijkend. “Dat is nog niet echt aan de orde. Op dit moment kies ik enkel voor Brasschaat en Brasschaat 2012."

Digitale directe democratie

Brasschaat 2012 is niet de enige nieuwe politieke formatie. Ook de Partij voor de Brave Burger Brasschaat neemt voor het eerst deel in de parkgemeente. De partij wil met ‘digitale directe democratie’ de burger rechtstreeks betrekken bij de politieke besluitvorming.

“We moeten eigenlijk nog afwachten of de mensen er wel klaar voor zijn”, zegt Paul Nollen, medeoprichter van de partij en voordien actief in de Vivant-beweging. Nollen staat erg wantrouwig tegenover een eventuele samenwerking met de traditionele partijen. “We mijden ze want ze gebruiken directe democratie als windowdressing, maar uiteindelijk komt er niets van terecht." Of dat een probleem is waar de andere partijen zich zorgen om maken, is nog maar de vraag.

Joppe Matyn

lees ook