"Geen toestemming van schoonmoeder voor euthanasie"

CD&V-senator Rik Torfs vindt niet dat de euthanasiewet moet worden gewijzigd om de omgeving van de patiënt meer bij het proces te betrekken. Torfs reageerde vanmiddag via Twitter op een uitspraak van zijn partijvoorzitter Wouter Beke in "De zevende dag".

De uitbreiding van de euthanasiewet was het onderwerp van het politieke debat in "De zevende dag".  Zo'n twee weken geleden opperde de SP.A om de wet ook uit te breiden naar minderjarigen en dementerenden. In een reactie daarop zei Beke dat naaste familieleden nauwer betrokken moeten worden bij de euthanasie van hun geliefde.

Het debat was nog niet afgelopen of Torfs reageerde via Twitter. "De wet moet vooral niet worden teruggeschroefd. Wie voor euthanasie kiest, heeft daarvoor geen toestemming van zijn schoonmoeder nodig", aldus Torfs. "Ik heb al voor ik politiek actief werd over euthanasie nagedacht en ik ben altijd voorstander geweest van een vrije keuze in twee richtingen. Dat betekent dat je zelf de keuze hebt, maar ook dat je absoluut het recht moet hebben zo lang te worden behandeld als je zelf nodig acht", licht de senator toe. "Ik ben geen fan van het terugschroeven van de wet om daar een collectief gebeuren van te maken".

Nog volgens Torfs gaat het om een zaak waarbij iemand zijn eigen geweten moet volgen en die te belangrijk is om er een partijpolitiek spel van te maken.